Kezdőlap Az év minden napjára Ha az Isten is segít!

Ha az Isten is segít!

Ha az Isten is segít!

Dr. Nuszbaum (†1891) müncheni orvostanár a maga idejében Európa-hírű sebészprofesszor volt. Rengeteg bravúros operációt végzett. Dr. Nuszbaum mélységesen vallásos volt. Mindennap szentmisét hallgatott, azokon a napokon pedig, amikor különösebben nehéz műtét előtt állt, a szokásos reggeli szentmisén kívül a következő szentmisére is a templomban maradt. Mikor megkérdezték tőle, hogy miért teszi ezt, így válaszolt:
– Mindennap azért hallgatok szentmisét, hogy hálát adjak az előző nap munkájáért. Ha pedig súlyos operációt kell végeznem, akkor már előre felajánlom a szentmisét annak az operációnak a sikeréért. Kérem az Urat, hogy világosítsa meg az elmémet. Tudják, kérem, az operáció csak akkor sikerül igazán, ha a Jóisten is segít!
Nagyon igaza volt a tudós professzornak, mert felfogása nemcsak a súlyos operációkra áll, hanem minden emberi törekvésre. Kínlódhatunk és iparkodhatunk: sikerünk azonban csak akkor lesz, ha az Isten is segít!

Isten segítségére várva

Fotó: Unsplash