Kezdőlap A lelkiatya válaszol Hogyan kell imádkozni a zsolozsmát?

Hogyan kell imádkozni a zsolozsmát?

Tisztelt Lelkiatya! A napi többszöri imádsággal kapcsolatban milyen imádságokat ajánl naponta a napi időbeni beosztást illetően, reggel délben este, napközben? Az étkezés előtti és utáni imát kivéve, mert minden ima diszkréten is lehetséges. Illetve a szent zsolozsmát hogyan kell imádkozni, mivel mind a négy kötetes zsolozsmás könyv a rendelkezésemre áll az évközi idő és a római katolikus ünnepkörök imarendjét illetően.

Kedves Levélíró! Nagyon örülök annak, hogy imádságos életet él, és ezt szeretné fejleszteni is. Az ima Isten jelenlétébe helyez, megtölti szívünket az ő békéjével, szeretetével, fényével.
Reggel, ha erre módja, nagyon ajánlok a reggeli ima után egy rövid elmélkedést. A Szentírás, főként az evangélium egy-két mondatát helyezze a szívére, lépjen be a történetbe, kérdezze meg, hogy Jézus mit üzen Önnek, és fogalmazza meg a személyes válaszát. Délben sokat segít egy rövid szentséglátogatás egy nyitott templomban, kápolnában. Este nagyon jó egy rövid lelkiismeretvizsgálat, hálaadás, egy lelki könyvből való olvasás.
A zsolozsmázás módja nem egészen egyszerű. A zsolozsma első kötetében van egy részletes útmutató, ám ezt sem könnyű megérteni. Leginkább azt javaslom, hogy kérjen meg egy tapasztalt zsolozsmázót (pl. egy papnövendéket, szerzetest vagy papot), hogy mondja el a legfontosabb tudnivalókat.