Kezdőlap A lelkiatya válaszol Hova fizessem be az egyházi hozzájárulást?

Hova fizessem be az egyházi hozzájárulást?

Tisztelt Lelkiatya! A kérdésem az lenne, hogy hova fizessem be az egyházi adót? Nemrég tértem meg a Katolikus Egyházba. Úgy tudom, hogy minden hívő területileg tartozik a lakóhelye szerinti plébániához, de én máshová járok, sőt két templomba is, a rendszertelen munkaidőm miatt hétköznap az egyikbe, vasárnap egy másikba.

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy rátalált a hit útjára, több templomba is jár, és ez ilyen sok örömet, kegyelmet ad magának. Öröm volt olvasni a sorait!
Örülök annak is, hogy szeretné anyagilag is támogatni az egyházat. Erre tanít maga a Biblia (pl. Mk 12,41-44; 2 Kor 8-9), és ezt kéri tőlünk a katolikus egyház is (CIC 222. kán.: „A krisztushívők kötelesek hozzájárulni az egyház szükségleteihez, hogy annak rendelkezésére álljon, ami az istentisztelethez, az apostoli és jótékonysági munkához, valamint a szolgálattevők tisztes ellátáshoz szükséges.”) Magyarországon az egyház a templomok és plébániák rezsiköltségeit, az atyák útiköltségét és ellátását, a hittantáborok és más plébániai rendezvények költségeit a hívek adományából (a templomi perselyadományból és az egyházi adóból / helyesebben: hozzájárulásból) fizeti.
Az egyházi adót (hozzájárulást) annál a plébániánál kellene befizetni, amelynek a területén lakik. Ez abban segíti a plébániákat, hogy a területén lakó katolikusok egy állandó, kiszámítható anyagi alapot teremtenek annak a plébániának a működéséhez (vagy legalábbis a működés egy részéhez). A többi templomot pedig, ahová még jár, továbbra is támogassa a perselybe időnként betett adománnyal.
Isten áldja meg mind a két kezével!