Kezdőlap A lelkiatya válaszol Miért ritka a két szín alatti áldozás?

Miért ritka a két szín alatti áldozás?

Tisztelt Lelkiatya! Miért nem kapnak a hívek is a borból szentáldozáskor? Csak a kenyér a lényeges?

Kedves Levélíró! Vannak Szentmisék, amikor a hívek is két szín alatt áldoznak, részesülnek a Szent Vérből is. Például így van ez nászmiséken, szemináriumok, szerzetesek vagy papi közösségek Szentmiséin és lelkigyakorlatok alkalmával.

A két szín alatti áldozás főként ennek fizikai nehézsége miatt lett ritkább. Sok száz embert nagyon nehéz úgy részesíteni a Szent Vérben is, hogy az ne csöppenjen néha a földre. Az Egyház, mivel hisz abban, hogy ez valóban Krisztus Vére, a lehető legnagyobb gonddal igyekszik ezt elkerülni, méltó módon őrizve és kiszolgáltatva az Eucharisztiát.

A kenyér színe alatt is a teljes Krisztust vehetjük magunkhoz. Ő nem megosztható. Így mondta: „Én vagyok a mennyből alászállott élő Kenyér. Aki e Kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amit én adok, az én Testem a világ életéért.” (Jn 6,51)