Kezdőlap A lelkiatya válaszol Milyen részletesen kell elmondani a gyónáskor a bűneimet?

Milyen részletesen kell elmondani a gyónáskor a bűneimet?

Kedves Lelkiatya! Mennyire kell a szentgyónásban részletezni a parázna gondolataimat, vágyaimat?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy komolyan veszi a bűnbánat szentségét, és sokszor éli át a megtisztulás katarzisát, amellyel Isten megajándékoz minket.

A gyónásban nem kell részletezni a bűnös gondolatait. Elég a bűnt egyszerűen, őszintén megnevezni. Be kell ismerni, hogy helytelen, amit tettünk, törekedni kell, hogy elkerüljük a jövőben, de nem kell szinte felboncolnunk, részleteiben kielemezni. Isten a bűneinket a tenger mélyére veti, nem is emlékezik rájuk – nekünk sem kell körülöttünk forognunk, hanem engednünk kell, hogy Isten elvegye azokat, hogy megtisztítson.

A gyóntatóknak szóló utasításaiban az egyház kifejezetten tiltja is a gyóntatóknak, hogy részleteket kérdezzenek a hatodik parancs területén elkövetett bűnök kapcsán. Ami igaz a gyóntatóra, az vonatkozik a gyónóra is.

A gyónás találkozás az irgalmas Atyával, aki átölel, hazafogad, aki nem elítélni, hanem felemelni akar. Nyissa ki a lelkét erre a boldogító találkozásra!