Kezdőlap Hírek Új utak a cigánypasztorációban

Új utak a cigánypasztorációban

Új utak a cigánypasztorációban
Szeptember 27. és 29. között rendezték meg a XVI. Cigánypasztorációs Konferenciát Egerben. A felzárkóztató programokon, szociális segítségnyújtáson túl az egyház a szentségeket, különösképpen az Eucharisztiát szeretné az emberek életének középpontjába helyezni.

A Szentlélek segítségül hívásával és Litánia elimádkozásával kezdődött a XVI. Cigánypasztorációs Konferencia szeptember 27-én az egri szemináriumban. A három napos együttlét során a cigánypasztoráció területén tevékenykedő lelkipásztorok, hitoktatók, egyházi közösségek vezetői a szentségek kiszolgáltatásának jelentőségéről, a szentségi életről hallanak előadásokat, tanúságtételeket.

Dúl Géza, az MKPK cigánypasztorációs referense úgy fogalmazott: nem a szegény és cigány mivoltában akarják megszólítani az embereket, hanem az Istennel való közösségben.

Az országban több mint 100 közösségi ház működik, ahol gyermekek számára tanulószobát működtetnek, a felnőtteknek pedig felzárkóztató programokat, képzéseket tartanak. A kállói tanulószobán a legalapvetőbb együttműködési szabályok betartására is nevelik a gyerekeket, mondta el Lakatosné Bangó Mária. Itt azt tartják fontosnak, hogy hosszabb távon is megtanuljanak alkalmazkodni a fiatalok.

A konferencia sajtótájékoztatóján Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Isten ajándékának nevezte a 15 éves püspöki szolgálata alatt megvalósuló kezdeményezéseket. Elmondta: a Váci Egyházmegye egy modellt valósít meg, s visszatekintve látszanak ennek a gyümölcsei. Papok, lektorok, akolitusok kerültek ki a cigányság soraiból, akiket elismer és szeret a közösség.

Tomka Ferenc szociológus, teológia professzor a társadalmi összefogásban látja a kisebbség és a többségi társadalom közötti szakadék áthidalásának lehetőségét. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által három éve létrehozott Boldog Ceferino Képzési Intézet fő célja, hogy papok és lelkipásztori munkatársak képzésével hidat építsenek a roma közösség és az iskola, az önkormányzat valamint a többségi társadalom felé. Az évente megrendezett egri konferencia a résztvevők tapasztalatainak megosztásával hasonló célt szolgál.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye