Kezdőlap A lelkiatya válaszol Válások a családban

Válások a családban

Tisztelt Lelkiatya! Családom egyik tagja – gyermekének keresztanyja vagyok – korábban szentségi házasságot kötött, majd polgárilag elvált. Ezután több élettársi kapcsolata volt, gyereke is született. Most, hosszabb együttélés után ismét házasságot akar kötni. A családom egy másik tagja egyházi esküvőt kötött, majd elvált, de gyónáshoz és szentáldozáshoz járul. Mindezeket nem tudom elfogadni, emiatt megszakadt a kapcsolat a családommal. Azt mondják, szívtelen és maradi vagyok. Van megoldás helyrehozni a család közösségét?

Kedves Levélíró! Jézus azt tanítja, hogy a házasság felbonthatatlan, egy végérvényes, totális igen, egy elszakíthatatlan szeretetszövetség: „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza”. Ezért a Katolikus Egyház azoknak a híveknek, akik érvényes egyházi házasságot kötöttek, aztán elváltak, és új együttélésbe kezdtek (akár polgári házasság keretében, akár csak élettársakként) nem engedi a szentségekhez járulást, mert az életük egy nagyon alapvető dimenziójában nem az Evangélium szerint cselekszenek.

Egy szentségi házasságot kötött, majd elvált hívő számára két lehetősége van annak, hogy szentségekhez járuljon:
Egyedül marad, hűségesen a házasságkötéskor kimondott igenjéhez, esküjéhez.
A másik lehetőség azok számára van nyitva, akiknek az egyházi házassága valamilyen ok miatt (pl. a házassági szándék hiányos volta miatt) érvénytelen volt. Ilyen esetekben egyházi bíróságon lehetséges utólagosan érvénytelennek nyilvánítani ezt a házasságot, és a jelenlegi élettárssal szentségi házasságot kötni.

Abban tehát teljesen igaza van, hogy ellenzi a családjában megtörtént válásokat. Ezek valóban nagy fájdalmat jelentenek a család minden tagja számára.
E mellett azonban azt tanácsolom Önnek, hogy a családja minden tagja iránt legyen nagy szeretettel. Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözítse a világot (Jn 3,17). Arra tanít minket, hogy minden embert, a bűnösöket is szeressük, befogadjuk. Mindig különbséget kell tennünk a bűn és a bűnös személye között. A bűnt elítéljük, helytelenítjük, de a bűnöst szeretnünk kell. Próbáljon mindent megtenni annak érdekében, hogy a családjában helyreálljanak a szétszakadt kapcsolatok. Mondja el a családtagjainak, hogy bár nagyon fájlalja a házasságaik szétesését, őket magukat szereti, nem akarja őket elítélni, és ha ezt tette volna, akkor ezért őszintén bocsánatot kér.
Jézus ezt mondta: „Boldogok a békességszerzők!” Legyen Ön a család békességének helyreállítója! Tegye meg Ön az első lépéseket!