Kezdőlap Egyéb „A felvidéki szolgálatot küldetésnek érzem” – Kucsera Mária Valéria

„A felvidéki szolgálatot küldetésnek érzem” – Kucsera Mária Valéria

Kucsera Mária Valéria nővér közgazdászként dolgozott egy szlovák cégnél, majd szerzetesközösségben élt több évig. Hittant tanít, szolgál a plébánián, és a Mária Rádió Mirjam komáromi stúdiójának önkéntese.

„Felvidéken, Nagycétényben születtem. Egész rokonságom templomba járó, hitét gyakorló volt. Az elemi iskolát szülőfalumban végeztem, majd Nyitrán, az akkori Eugen Guderna Gimnázium magyar tanítási nyelvű tagozatán folytattam a tanulmányaimat. A gimnázium elvégzése után szintén Nyitrán, az Agrártudományi Egyetem Közgazdasági Tanszékén diplomázhattam szlovák nyelven. Egyetemi éveim alatt fordultam tudatosan Isten felé. Miközben hét évet dolgoztam mint közgazdász egy ipari vállalatnál, megismerve Budapesten a szociális testvéreket, indíttatásukra elvégeztem a hittanári szakot Budapesten, a PPKE-en. Otthagytam addigi munkahelyemet, hitoktató lettem Révkomáromban” – meséli fiatal éveit Mária Valéria nővér.

Közben egyre jobban érezte az Úristen hívását. Ezekben az időkben sokat elmélkedett Jézus eucharisztikus jelenlétében Szent János apostol sorain: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért (Jn 15,13).

„Válaszként Isten meghívó szeretetére először szerzetesközösségben való életre és szolgálatra gondoltam. Egy franciaországi kontemplatív közösségben töltöttem el három évet. Csak ezután ismertem meg az elköteleződés egy másik formáját az Ordo Virginum szerint. Egy ideig magánfogadalommal éltem, majd mikor erre lehetőség nyílott, Orosch János nagyszombati érsek a nagyszombati Szent Miklós-székesegyházban az Egyház által a szüzek rendjébe iktatott.”

A szüzek rendje az egyik legrégibb, kifejezetten Istennek szentelt életforma, tagjait a megyéspüspök a jóváhagyott liturgikus szertartás szerint Istennek szenteli. Krisztussal, Isten Fiával, misztikus módon eljegyez, és az Egyház szolgálatára avat. A világban élő nőt karizmája szerint imádságra, bűnbánatra, a testvérek szolgálatára és apostoli munkára kötelezi. A frissen szenteltek megkapják Az Imaórák Liturgiája zsolozsmáskönyvet, a menyasszonyi fátylukat és a jegygyűrűjüket, amelyek világosan szimbolizálják az ő titokzatos házasságukat Krisztussal.

A Krisztusnak való lefoglaltság azt is jelenti, hogy a szüzek rendjébe kerülők a fogadalomtételük előtt is teljes tisztaságban kellett hogy éljenek. (A szerzetesrendek tagjaihoz özvegyek is csatlakozhatnak, és olyanok is, akik a szerzetesi életük kezdetétől fogva élnek csak tisztaságban.)

A szüzek rendjének alapítója az Egyház, amely az indíttatást Szűz Mária életének példájából veszi. A szűz nem lép be új közösségbe, az egyházmegye jelenti számára a közösséget, és részt vesz a helyi egyházközség életében.

Ma Szlovákiában a szüzek rendjében húszan vannak, ha beleszámítják az érdeklődőket, a felkészítés alatt lévőket is, akkor már ennek a duplája. Mária Valéria nővér az egyedüli magyar anyanyelvű.

„Fontosnak tartottam mindig, hogy itt, a Felvidéken szolgáljak magyar népem körében. A Felvidéken való maradást és az itt lévő szolgálatot küldetésnek érzem.

Egyedül élek, egyedül végzem a napi zsolozsmát, kapcsolatom a többi OV-be tartozó testvérrel telefonon, interneten keresztül történik, és persze személyes találkozások, lelkigyakorlatok által. Nagyon fontos számomra a belső ima, ami nélkülözhetetlen ezen az úton, felkészít az aktivitásra, az apostolságra, a nap folyamán történtekre, az élet kihívásaira. Ha tehetem, az Oltáriszentség jelenlétében készülök az egyes szolgálatokra. Istentől kapott nagy ajándéknak tartom, hogy    kápolna mellett lakom, ahol nap mint nap egy bizonyos időt eltölthetek az Úr szentségi jelenlétében, megfürödhetek az Ő szeretetében.”

Kucsera Mária Valéria nővér hitoktat a helyi iskolában, különböző szolgálatokat végez a plébánia mellett. Mellette önkéntesként műsorokat készít és vezet a Mária Rádió Mirjam komáromi stúdiójában.

„Jelenleg idős édesanyámmal vagyok, őt gondozom, a hétvégi napokon veszi át húgom a stafétabotot, hogy eljuthassak a rádióba. Életemben nagy biztonságot ad Jézus szava: Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig (Mt 28, 20b). Egy egyetemi vizsga előtt, a folyosón izgulva akadt meg a szemem ezen az idézeten. Azóta is visszatérek ehhez az Igéhez, és nehéz helyzetekben Jézus ezen keresztül adja meg nekem a békét és biztonságot. Nagyon sokszor feltörnek lelkemből Szűz Mária szavai, amelyek szintén meghatározzák lelkiségemet: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben” (Lk 1,46–47).

Kérdésemre, hogy mit üzen a fiataloknak az elköteleződésről, a hűségről, Mária Valéria nővér ezt válaszolta: „Csodálatos az élet ajándéka, amikor Isten a létezésbe hív bennünket. Éppen ezért, azt a pár évtizedet, amit eltöltünk itt, a Földön, nagyon mélyrehatóan kell kamatoztatnunk minden ajándékával, és úgy kell élnünk, hogy az beteljesedjen. Ez másként nem lehetséges, csak ha lelkiismeretünk szavát követve, keressük az Igazságot, ha nem leszünk megalkuvók, ha tudjuk azt, hogy nem mindig a többségnek van igaza. Fel kell vállalnunk azt a küldetést minden pillanatban, amit személyesen nekünk adott az Úr, aki minket mindenkinél jobban szeret. Nem kell félnünk attól, ha hibát követünk el, hiszen az emberségünk velejárója, mert tudjuk, van szószólónk az Atyánál, a mi Testvérünk, Jézus Krisztus.”

Ha valaki szeretne a közösséghez tartozni, jelentkeznie kell egyházmegyéje püspökénél, aki majd az általa kijelölt felkészítőhöz küldi, s elkezdődhet – ha ennek nincs akadálya – a felkészülés, amely 5–7 év.

Rózsásné Kubányi Andrea