Kezdőlap Egyéb Ahol a gyermek boldogan fejlődik és örömmel tanul

Ahol a gyermek boldogan fejlődik és örömmel tanul

Neveléstani irányzat, a természetes élet fejlődését tekinti mintának. Minden eljárásában az élet természetes növekedését, az egész személyiség kiteljesedését szolgálja. Érzékeléskapcsolatot tart a legfontosabb életfolyamatokkal, és ezekből kiindulva a szerves növekedést támogatja. Nem sürget, nem kényszerít, hanem a keretekkel és a vezetéssel is a belülről fakadó, saját ütemű kibontakozást gondozza” – olvasható Uzsalyné Pécsi Rita honlapján, aki neveléskutatóként az AVKF főiskolai tanára, az Organikus Pedagógia Egyesület elnöke, ennek a módszernek a hazai megteremtője. Vele beszélgettem az októberben megrendezett konferencia szünetében.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola karolta fel azt a pedagógiai képzést, mely azt tűzte ki célul, hogy elültesse a hazai közgondolkodásba ezt az irányzatot. 2022. október 8-án egy egésznapos konferenciát rendeztek a főiskola budapesti kampuszán, ahol a tudományos igényű plenáris előadások után pedagógusok, gyermekekkel és családokkal foglalkozó vezetők meséltek arról, hogy tudják saját intézményükben, csoportjukban megvalósítani ezt a fajta nevelési szemléletmódot.

Ki alkotta meg ezt a pedagógiát, honnan indult a kezdeményezés?

– Ennek megalkotója és kidolgozója Josef Kentenich (1885–1968) palottinus szerzetes volt, aki Németországban a schönstatti diákotthon spirituálisa volt. Megelőzve korát profetikus látásmódjával, olyan pedagógiát dolgozott ki, mely csodálatosan harmonizál a modern pszichológiai, pedagógiai, neveléslélektani és agykutatási eredményekkel. Szerves egységként kezeli az életet, az embert, a kapcsolatokat, ennek a működtetését.

Honnan ismerte meg ezt a módszert?

– Kentenich atya tanítványa, a német Tilmann Beller atya (1938–2012) hozta el a Schönstatt családi és nevelési mozgalmat Magyarországra. Kentenich atya számos írásán alapuló több kötetes pedagógiai jegyzetét lefordítottam magyarra, majd ezt átdolgozva a mai pedagógiai helyzetre alkalmaztam.

Mi ennek a szemléletmódnak a lényege?

– Ebben a pedagógiai rendszerben az élet szolgálatát öt vezércsillag segíti: a bizalompedagógia, a mozgáspedagógia (a lélekmozgást kísérő pedagógia), a kötődéspedagógia, a szövetségpedagógia és az eszménypedagógia. Nagyon fontos, rendszeralkotó szerepe van ezen kívül az érzelmi intelligenciának, az önnevelésnek, az eredeti, szabad, szilárd, döntésképes személyiség megformálásának.

Mit jelent az, hogy organikus?

– Ez a pedagógia azért organikus, mert szerves egységben képes megragadni az egész ember testi-lelki-szellemi-spirituális nevelését a maga kötődési szöveteivel együtt. Egységben dolgozik az érzelemmel, az értelemmel, az eredeti tehetség kibontakoztatásával, illetve bevonja a családot is a folyamatokba.

Mi a titka ennek a szemléletnek?

– Én ebben a szemléletben azt tartom nagyon nagyra, hogy segít az embert a központba helyezni, valóban az emberről, az életről szól. Minden tantárgy művelője számára képes egy bizonyos nevelési szemléletet és eszközrendszert adni, nemcsak a felsőoktatásban vagy az általános- és középiskolában tanítóknak, hitoktatóknak, hanem óvodapedagógusoknak, szociális munkásoknak, csecsemőgondozással foglalkozó szakembereknek, sőt közgazdászoknak, orvosoknak, szóval számos segítő foglalkozású embernek adhat támpontot ez az újonnan megindult képzés.

Sokban eltér a mostani iskolai nevelési elvekkel?

– Az iskola nagyobb részt az értelmi intelligenciát (IQ) fejleszti. Ez a pedagógia az érzelmi intelligencia (EQ) bevonását tekinti az egyik legfontosabb tényezőnek. Nagyon erős belső szabadságot tud adni a nevelőnek és a neveltnek egyaránt. Nem recepteket ad, nem szabályokat fektet le, hanem a belső érlelés útját mutatja meg.

Ön évek óta oktatja a főiskolán az organikus pedagógiát. Októberben    egy konferenciát hívtak össze. Mi volt ennek a célja?

– Többek között azokat az egykori hallgatókat hívtuk meg, akik már elvégezték ezt a képzést. A neves előadók – Gloviczki Zoltán, Gertrud-Maria Erhard nővér, Fuszek Csilla, Földi László, Sárkány Péter, Tereza Worowska – a hálózatok erejéről, az összekapcsolódás szükségességéről beszéltek, ezután pedig a résztvevők olyan pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, lehetőségekkel ismerkedhettek meg, ami segítheti a hétköznapi munkájukat.

2022 januárjában megalakult az Organikus Pedagógiai Egyesület. Mik a céljaik, kik lehetnek tagjai?

– Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán korábban megalakult az Organikus Pedagógiai Módszertani Központ. Sok rokon törekvéssel megtaláltuk a közös nyelvet, és megpróbáljuk egymást támogatni. Az egyesület összefogja azokat az országszerte és határainkon túl működő közösségeket, ilyen szemléletmódú intézményeket, kulturális egyesületeket, családmozgalmat, amelyek ebben a szellemben foglalkoznak gyermekkel, fiatalokkal. Azt szeretnénk elérni, hogy ne elszigetelten folytassanak partizánharcot, hanem tudjanak egymásról, ösztönzéseket, kezdeményezéseket cserélhessenek, rálássanak más ilyen kezdeményezésre, ne érezzek magukat egyedül.

Meddig tart a képzés, és kik jelentkezhetnek?

– Két féléves, pedagógiai vagy egészségügyi felsőoktatási alapdiplomára épülő képzésről van szó. A képzés akkreditált, a pedagógusoknak lefedi a hétévente kötelező 120 kreditpontot. Ők záróvizsgával és egy dolgozattal kapják meg az organikus pedagógia mentor végzettséget igazoló dokumentumot. Óralátogatóként is részt lehet venni a kurzuson, mindössze annyi a különbség, hogy nekik nem kötelező a szakdolgozat és a záróvizsga. Szép számmal vannak ilyen hallgatóink is, ők jellemzően nem rendelkeznek ilyen alapképzettséggel, a legkülönbözőbb munkaterületeken dolgoznak, vagy egyszerűen a családban szeretnék hasznosítani az itt tanultakat.

Mikor indul a következő képzés? Hol lehet jelentkezni?

– Keresztféléves a képzés, tehát 2023 februárjában indul az új csoport Budapesten, sőt ezúttal már az ország nyugati részén is elérhető lesz egy szombathelyi helyszínen. További részletekről a főiskola tanulmányi osztályán vagy a honlapomon (pecsirita.hu) kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők.

Rózsásné Kubányi Andrea