Kezdőlap A lelkiatya válaszol Elváltunk, de együtt élünk

Elváltunk, de együtt élünk

Tisztelt Lelkiatya! A kérdésem a következő: papíron ugyan elváltunk, de ugyanúgy folytatjuk az életet, mint válás előtt. Elvégezhetjük a szentgyónást és áldozást?

Kedves Levélíró! A leveléből nem egészen világos a helyzetük. Gondolom, hogy polgárilag váltak el, a fontos kérdés azonban az, hogy egyházi házasságot kötöttek-e? Ha egyházi házasságot kötöttek, ez a házasság felbonthatatlan, vagyis a polgári válás ellenére önök továbbra is férj és feleség, és így ha együtt élnek, nyugodtan gyónhatnak és áldozhatnak. Természetesen a gyónásban fognak arra vonatkozó tanácsokat és feladatokat kapni, hogy a házasságukat hogyan javítsák, az esetleges múltbeli töréseket hogyan orvosolják.

Ha nem kötöttek egyházi házasságot, akkor önök nem férj és feleség, és ezért, ha együtt élnek, akkor házasságon kívül élnek együtt, ami ellentétes a hatodik parancsolattal, ellentétes Istennek a házasságról szóló gyönyörű törvényével. Ez esetben tehát nem gyónhatnak és nem áldozhatnak egészen addig, amíg a házassági helyzetüket nem rendezik.