Kezdőlap Egyéb Hiteles keresztény szeretet és apostoli munka – Szent Maria Bernarda Bütler (1848–1924)

Hiteles keresztény szeretet és apostoli munka – Szent Maria Bernarda Bütler (1848–1924)

A svájci származású Szent Maria Bernarda, polgári nevén Verena Bütler 1848. május 28-án született Argovia kanton Auw nevű kis településén. Szegény földműves szülők negyedik gyermeke volt. Gyermekkorát nyugodt és harmonikus családi légkörben töltötte szüleivel és hét testvérével. A természettel szoros kapcsolatban élő falusi emberek bölcsessége, a családon belüli jó kapcsolatok és a környezetét átható mély vallásosság pozitív hatással voltak személyisége alakulására.

14 éves korától, miután elemi iskolai tanulmányait befejezte, egy ideig családtagjaihoz hasonlóan mezőgazdasági munkákat végzett. Rövid időre megérintette szívét a földi szerelem is. Ez az érzés azonban nem sokáig tartott, mivel nem sokkal később felismerte, hogy Isten az Ő szolgálatára hívja.

Isten és a katolikus hit gyermekkorától központi helyet foglalt el Verena életében. A rendszeres imaéletet és a Gondviselésbe vetett bizalmat szüleitől tanulta. De ő maga is fogékony volt a jóra és a szépre. Így a szívébe vetett jó magok bőséges termést hozhattak. Lelki életében különösen fontos szerepe volt az eucharisztikus Jézussal való bensőséges kapcsolatának. Tizenkét éves korában járult először szentáldozáshoz.

Miután meghallotta Isten hívó szavát, Verena több általa ismert rendbe is jelentkezett. Az elutasítások miatt nem csüggedt el.

Lelki életében meghatározó élményt jelentett egy könyv is, Assisi Szent Ferenc életrajza, amit plébánosától kapott. Isten Szegénykéjét élete végéig nagy példaképének tekintette és őszintén vágyott rá, hogy példáját követhesse. Az ő hatására és gyóntatója tanácsára végül tizenkilenc éves korában a kapucinus nővérek altstätteni Maria Hilf kolostorába kérte felvételét, és ezúttal felvételét az elöljárók is jóváhagyták.

A rendben a Maria Bernarda nevet kapta. A noviciátust 1868 májusában kezdte meg. 1869. október 4-én tette le első fogadalmait. A gyermekkorától megszokott munkaszeretettel végezte a kolostorban is minden feladatát. Bántották a közösség életében tapasztalt torzulások és a lanyhaság különböző formái. Ezért buzgón törekedett a rendi fegyelem megszilárdítására. Nagy hangsúlyt fektetett a szabályok iránti hűségre. A kolostori élet megreformálására irányuló törekvéseiben mindenekelőtt jó példájával igyekezett társaira hatni. Fáradozásait végül siker koronázta. 1879-ben a novíciák mesternőjévé, majd 1880-ban a közösség elöljárójává választották. A közösség élete egészen megújult áldásos törekvései nyomán.

Néhány év múlva az Úr új útra hívta Bernarda nővért. Az észak-amerikai kapucinusok tartományfőnöke misszionárius nővéreket keresett Ecuadorba, Portoviejo püspökének kérésére. Maria Bernarda nővér másodszor is igent mondott az Úr hívó szavára. Hat társával indult el 1888-ban a távoli kontinensre, ahol hátralévő életét töltötte. Ecuadorból néhány év múlva a kolumbiai Cartagena városába költöztek át, ahol Maria Bernarda nővér a Segítő Szűz Mária Ferences Misszionárius Nővérei néven új rendet alapított. Mindent elölről kellett kezdenie, de az új rend az első nehézségek ellenére rövid időn belül dinamikus fejlődésnek indult. Brazíliában, majd Latin-Amerika több országában is egymás után nyitották házaikat. Később a nővérek eljutottak Afrikába, majd Európába is visszatértek. Fő apostoli területük azonban Latin-Amerika maradt, ahol máig a legszegényebbek között végzik szolgálatukat, hűen az alapító által meghatározott eredeti karizmához.

Maria Bernarda anya a szentek radikalizmusával igyekezett életre váltani az evangélium tanítását. Egész életében Isten akaratát kereste. Derűs és kiegyensúlyozott személyiség volt. Élete végéig Szent Ferenc hűséges követője maradt.

Fáradhatatlan apostoli tevékenységéhez, a nehézségek leküzdéséhez és a kitartáshoz az erőt mindig az imából, elsősorban a szentmiséből és a szentáldozásból merítette. A szentmise Krisztus áldozati halálának megjelenítése, amely által Isten kiengesztelődik az emberekkel és átalakítja életünket. Ugyanakkor ünnepi lakoma is, amelyet Isten készített az embereknek, és amelyre a legszegényebbek is meghívást kaptak. A szentáldozás által az ember egyesül Istennel és ily módon megvalósul az új testvériség Krisztusban. Ez az eucharisztikus lelkület indította Bernarda anyát arra, hogy a legszegényebbek szolgálata által az emberek közötti kiengesztelődés és a keresztény testvériség munkása legyen. Ez táplálta a kitaszított és mások által megvetett emberek iránti őszinte szeretetét. Ez ösztönözte a missziós munkára, hogy hazáját elhagyva a távoli Amerikában is hirdesse Krisztus örömhírét.

Maria Bernarda Bütler 1924. május 19-én hunyt el a kolumbiai Cartagenában. II. János Pál pápa 1995-ben boldoggá, XVI. Benedek pápa 2008-ban szentté avatta.

Koncz Éva

A Szent Maria Bernarda Bütlerről szóló írásunk a Keresztény Élet hetilap május 23-i lapszámában jelent meg.