Kezdőlap Egyéb III/III-as ügynöknek akarták beszervezni Szűcs Imre balatonlellei plébánost

III/III-as ügynöknek akarták beszervezni Szűcs Imre balatonlellei plébánost

Szűcs Imre balatonlellei plébános középiskolás korában titokban járt szentmisékre. Édesapja kitagadta, mert papnak jelentkezett. Kocsija kerekét kilazították bosszúból, mert nem tudták beszervezni besúgónak. Újudvar díszpolgára, Nagykanizsa város kitüntetettje, a Cursilló mozgalom operatív lelkivezetője.

„Vallásos családban nevelkedtem. Rendszeresen jártunk szentmisére, nagyon szerettem a hittanórákat. Édesapám a tsz-ben dolgozott, édesanyám háztartásbeliként a családot látta el. Balatonendréden sokat segítettem a mezei munkákban, de középiskolás koromtól már Zamárdiban laktam édesanyámmal és az ő szüleivel, mivel szüleim elváltak.

Keszthelyen érettségiztem a Nagyváthy János Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Az épület korábban karmelita rendház volt. Nem tudom, hogy az átimádkozott falak, a vasárnapi kimenők alatti szentmisékre való besurranások érlelték-e meg bennem a hivatást… Egyre inkább foglalkoztatott a papság gondolata” – meséli hivatásának csíráját Szűcs Imre atya.

Végzős diákként, karácsonyi szünetben mondta el szüleinek, hogy mi az elhatározása. Édesanyja sírt, hogy nem lesz unokája. Édesapja kijelentette, ha pap lesz, kizárja a családi örökségből.

„Édesanyám idővel megbékélt, édesapám csak néhány héttel a halála előtt engesztelődött meg. 1982- ben jelentkeztem a Veszprémi Egyházmegyébe. Szendi József a Központi Szemináriumba küldött. Kiváló professzoraink voltak: Borovi József, Rózsa Huba, Török József. Pápai Lajos spirituálisunk esti punktáinak jegyzeteit még most is előveszem. Szendi József szentelt fel a siófoki plébániatemplomban 1987. október 8-án.

Első állomáshelyem Zalaudvarnokon volt, de két hónapos szolgálat után Kaposvárra kerültem, a Hősök templomába. Agg József mély lelkű, imádságos plébános volt. Sok cigány hívő járt templomba. A gyerekeken keresztül sikerült elérnem a szülőkhöz is.

Egy zarándokcsoporttal Medjugorjéba szerettem volna kijutni, és beadtam az útlevélkérelmet. Egy hónap múlva telefonon berendeltek a rendőrkapitányságra adategyeztetés címen. Sejtettem, mit takar ez, III/III-as ügynöknek akartak beszervezni. A beszélgetéskor tapasztaltam meg a jézusi szavakat: Ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek (Mt 10,19–20). A kihallgató tiszt dolgavégezetlenül engedett utamra.

Néhány nap múlva szerelőhöz vittem az autómat. Ott derült ki, hogy a jobb első kerék csavarjai teljesen ki voltak lazítva. Azon a napon fiatalokat vittem volna autóval Pécsre, egy lelki programra. Az úton nagyobb sebességre kapcsolva elszálltunk volna, és senki nem mosta volna le rólam, hogy miattam haltak meg a fiatalok. Ekkor nagyon megijedtem, és szerte a városban hangosan újságoltam: el akartak tenni láb alól. A rendszerváltás után tíz évvel tudtam meg, hogy eljutott ez a rendőrség fülébe is, és parancsba adták, ha igazoltatnak, engedjenek utamra. Rájöttem, hogy az őrangyalom nem akárki lehet!

Háromévi szolgálat után kerültem a kaposvári Nagytemplomba, ahol Stix Tamással szolgáltunk káplánként. Ő a fiatalokkal foglalkozott, én pedig a felnőttekkel. A környékbeli falvak hívei is hozzánk jártak gyónni.”

1993-ban megalakult a Kaposvári Egyházmegye, ősszel elfoglalta első plébánosi helyét, Tapsonyt.

„Az iskolai hittanórák felejthetetlenek maradnak. Az elsőpéntekesek száma egyre gyarapodott, a hittanosok is bekapcsolódtak. Hatéves szolgálat után Zalába, Újudvarba disponált a főpásztorom.

A nyári tábor »fénykorában« két hét alatt, három turnusban 800 gyermeket fogadtunk. Oldallagosan elláttam Gelsét is. Homokkomáromból a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség tagjai a háttérben mindig kísértek imáikkal és böjtjeikkel. Minden hónap 13-án százak vettek részt a lelki programokon. Tömegek álltak a gyóntatószékek előtt. Több száz ember együtt énekelte az ősi Mária-éneket: Dombos Zala zengő dala…”

16 év szolgálat után Nagykanizsára került, a Jézus Szíve-templomba. A városban ősi hagyománya volt a vízkereszti házszenteléseknek. Elsőként a polgármester irodáját és a városházát áldotta meg, ezután indultak a családok otthonaiba.

„Gyümölcsöző volt a piarista szerzetesekkel, más felekezetű lelkészekkel való együttműködés. Közösen szerveztük meg nagypénteken a városi keresztutat, a családi napot. Minden rendezvényen tömegek mozdultak meg a városban.

2019-ben kerültem a népszerű nyaralóhelyre, Balatonlellére. Nyaranta kicsinek bizonyul a templom, de télen is szép számmal járnak misére. Legtöbbször gyalogosan közlekedem, hogy minél többször találkozhassak a hívekkel.

2010-ben végeztem el a cursillós hétvégét, és nagyon megérintett a lelkisége, elmélyült a kapcsolatom Jézussal, megerősödtem a hivatásomban, számtalan barátra tettem szert. 2019-ben a Nemzeti Titkárság megválasztott a mozgalom operatív lelki vezetőjének, és ebben a szolgálatban idén februárban újabb négy évre megerősítettek.

36 éves papi szolgálatom alatt a hívek segítségével számos templomot, plébániát felújítottunk, több kültéri keresztutat építettünk, de a legnagyobb boldogságot nekem az jelentette/jelenti, amikor látom az elsőáldozók, bérmálkozók, egymásnak hűséget fogadó párok csillogó, valamint az örök haza felé indulók nyugodt tekintetét. Négy fiatalembert sikerült elvezetnem az oltárig. Mindannyian hűséggel szolgálják Jézust és a híveket!

Rózsásné Kubányi Andrea

(Fotó: Kling Márk)