Kezdőlap Az év minden napjára Krisztus Egyháza…

Krisztus Egyháza…

Krisztus egyháza
Mi mindenben számíthatunk Egyházunkra, és mikre kell jobban odafigyelnünk, hogy tagjaiként kitűnjünk az emberek között?

…úgy vezet át az élet útjain, mint a jó anya gyermekét. Ott áll a bölcsőnknél, megtanít az erkölcsi törvényekre és az örök igazságokra.
Művelt lelkű emberré nevel: ha elestünk, felemel, ha eltévedtünk, visszavezet. A szenvedésben megvigasztal.
Lelki erőt, bátorságot, célt és tartalmat ad az életnek. Az ifjúság lelkét óvja az erkölcsi tévelygéstől. Tiszta, nemes gondolkodásra nevel.
Őrködik a család szentsége és békéje felett. A testi halálon túl: visszavezet az alkotó Istenhez.
Az egyház Isten népének nagy családja. Isten szól hozzánk általa. Aki reá hallgat, meg nem szégyenül.
Egyetlen biztos pont a történelem viharaiban. A benne élő Krisztus legyőz minden belső és külső ellenséget!
Én is tagja vagyok Krisztus Egyházának.
FOGJAM MEG ERŐSEN A KEZÉT!

Még egy lelkesítő írás arról, hogy tudjuk Istent és embertársainkat szolgálni.

Isten számít Rád!

Fotó: Pixabay