Kezdőlap Egyéb „Pap-festő is lehet apostol”

„Pap-festő is lehet apostol”

Húsz éve, 2003 novemberében hunyt el 82 évesen Prokop Péter, aki papi hivatását festőművészként és íróként is betöltötte. Termékeny alkotó volt, képi és előadói stílusát az átélt vallásosság és a modern, expresszionista kifejezésmód határozta meg. Több mint 9000 táblaképe gazdagítja templomainkat, kulturális és egyházi intézményeinket itthon és a nagyvilágban.

Művészetének jeles példaképei többek között Aba Novák Vilmos és Csontváry Kosztka Tivadar voltak. Festményei zömében bibliai tárgyú kompozíciók, 20. századi szemlélettel újraértelmezett ősi, szakrális- ikonikus képtípusok (Mária a Kisdeddel, a Tékozló fiú hazatérése, Magyar szentek és boldogok…). Szakrális fénnyel átitatott, ragyogó színekkel festett vásznai egyben a teremtett világ természeti szépségeinek hirdetői is.

Egy papi szabómester ötödik gyermekeként született Kalocsán. Tanítói már az elemi iskolában felfigyeltek rajztehetségére. A jezsuita gimnázium növendékeként pedig őt bízták meg az iskolai ünnepségek plakátjainak elkészítésével, s buzdították a képzőművészeti főiskolára való jelentkezésre is. Őt azonban a papi hivatás is mélyen megérintette ekkortájt, s a középiskola 7–8. osztályát így már a Kalocsai Egyházmegye szeminaristájaként végezte el, majd az érettségi után további öt évig tanult a hittudományi főiskolán a kalocsai római katolikus papképző intézet növendékeként. Jó barátságba került tanárával, Belon Gellérttel, aki segítette őt később római tanulmányaiban, támogatta festői terveinek megvalósulásában is. A fiatal növendékben ugyanis kezdettől együtt élt a papi és a művészi hivatás, melyhez később írói tehetsége is társult. Egy emlékezetes, 1993-as, várpalotai kiállításán így fogalmazta meg ars poeticáját: „Elsősorban művész-papnak vallom magam, hivatási »bigámiában« élek harminchét éve, azóta dolgozom szenvedélyemnek adózva az ecsettel és a tollal. Két múzsának hódolok, a festészetnek és az irodalomnak. Festészetemmel is az Igét igyekszem hirdetni.”

1942-ben szentelték pappá a Kalocsai Főegyházmegyében, újmisésként első állomáshelye Dunapatajon volt. 1950-ben pedig paptestvére, a költő felkérésére freskót festett a    templom szentélyének falára, s később a szendi templom falképeit is elkészíthette.

Majd papi szolgálatát megszakítva, tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatta, de a diploma évében lelkipásztori szolgálatra rendelték vissza. Ez elkeserítette, s aztán 1956 telén, a forradalom leverése után, Belon Gellért biztatására előbb Jugoszláviába távozott, majd onnan Rómába vette útját, ahol a Képzőművészeti Akadémián fejezhette be festészeti tanulmányait.

Róma szellemisége, lelkisége megragadta. Később egy önéletrajzi írásában így vallott erről: „Róma, ez a váratlan világ átváltoztatott! Nem a római mesterdiploma, hanem a légkör! Az élet az utcán a Nap fényével. S a beosztottság nélküli szabadságom is. Koloncok nélkül élhettem a szépnek. Enélkül értelmetlen maradt volna minden otthoni próbálkozásom… Rómában fölfedeztem az igazi fényt, és föllobbant színeim átalakultak, megérlelődtek. Lángoló színeim azonban a szülőföldeméi. A színek ugyanis velünk születnek…”.

Az Örök Városban megragadta Michelangelo művészete is. Hamarosan részese lehetett – festőtársaival együtt – a készülő Michelangelo-film díszletmunkálatainak. Főiskolai éveit követően a Pápai Magyar Intézetben, majd a Szent István-zarándokházban lakott és alkotott. Rómában számos egyházi intézmény falait díszítette freskókkal, képekkel. Nevéhez fűződnek a Szent István Ház kápolnájának képei és színes üvegablakai. Itálián kívül dolgozott Amerikában és Portugáliában is. Ő készítette a magyar keresztút végén álló Szent István-kápolna színes üvegablakait, tizenhárom magyar szenttel.

A rendszerváltozás után visszaköltözött Magyarországra. Kiállításai egymást érték. 1989-ben Pro Cultura Hungarica-díjjal tüntették ki.

Pap létemre kötelezőnek érzem, hogy alakokat, eseményeket, lelki megrendüléseket vigyek vászonra” – vallotta, s ehhez kiállításának megnyitóin még hozzáfűzte: papként elmondott beszédei talán elszállnak, képei viszont tovább hirdetik az Igét… Ekkor már több könyve is megjelent. Igaz ember módra című kötetében írta: „Talán végre elfogadják, hogy a pap-festő is lehet apostol. Egy-egy elvetélt szó vagy tett még jelzi olykor a meg nem értést. Ilyenkor Fra Angelicóvalvédekezem, aki halála után is, évszázadok múltán is, szavak nélkül is, itt hagyott ecsetvonásaival prédikál mohamedánnak és kereszténynek, európainak és japánnak.”

Emlékére és tiszteletére 2007-ben Prokop Péter-díjat alapítottak, melyet azon képzőművészeknek vagy íróknak ítélnek oda, „akiknek munkásságában – témától és stílustól függetlenül – magas művészi fokon jelenik meg a jóság, a szeretet, a haza iránti elkötelezettség, a gondviselésbe vetett hit”.

Toldi Éva