Kezdőlap Az év minden napjára Ima a keresztények egységéért

Ima a keresztények egységéért

Pázmány Péter imádsága egy ma is nagyon fontos ügyért.

Ima a keresztények egységéért

Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál,
hogy amint te egy vagy,
és egy a tetôled rendelt keresztség,
úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked:
adj szívünkbe Szent Lelket,
hogy mindnyájan egyet értsünk,
egyet valljunk és a te akaratodban való
egységet szorgalmatosan megtartsuk.
Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk
az egy pásztornak gondviselése alatt,
és téged minden visszavonás, gyűlölség
és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk.

Térítsd meg, Uram, a te elszéledett juhaidat,
vedd el a homályt szívükről,
nyisd meg a siketek fülét,
világosítsd meg a vakok szemeit,
és a te igaz hitedre tanítsd meg a tévelygőket.
A te szerelmes szent Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.