Oh dicsőséges Szent Antal! ki a gonosz lelkeknek félelme vagy, nézd, mennyire háborgatják lelkem nyugalmát a rossz gondolatok! Én szívemből utálom azokat, és ígérem, hogy ellenük mindig küzdeni fogok. Inkább óhajtok meghalni, mintsem abba beleegyezni, ami Isten parancsaival ellenkezik.

Éppen azért esedezem hozzád, oh Szent Antal! Mutasd meg hatalmadat a gonosz kísértőnek és távoztass tőlem minden bűnös gondolatot, mert én egészen Jézusomé akarok maradni. Távozzatok tehát tőlem, rossz gondolatok; veletek semmi közösségem, én nem engedek nektek, mert Istenemet akarom szeretni és az ő akaratát teljesíteni. Amen.

(forrás: Páduai Szent Antal kis imakönyve, PPEK)