Kezdőlap Egyéb 125 éve született Forbáth Imre

125 éve született Forbáth Imre

A maga korában – ifjú éveiben – neves csehszlovákiai költő még itt, a Dunántúlon született 1898. november 10-én. Kalandos és hányatott életútja 69 évesen, 1967-ben ért véget. Termékeny lírája a 30-as évek végén gyakorlatilag abba is maradt. Ezután, helyzete rendeződvén, kifejezetten az orvosi hivatásának élt: a felvidéki munkások és szegények köztiszteletben álló gyógyítója volt.

Forbáth Imréről csupán halála évében vehetett tudomást a hazai olvasóközönség: ekkor jelent meg a Magvető Kiadónál A csodaváró címmel versválogatása. Ebből kirajzolódott, hogy erős hatással volt a kezdő Forbáthra az akkor divatozó avantgarde. Ennek formalazító törekvései még későbbi versein is érződtek. Természetesen Forbáth Imre is kimond-leír verseiben egy-egy nyelvtani fogalmat, kifejezést. Ezek igencsak túlmutatnak önmagukon: a „betű”, a „hang”, a „szó”, a „beszéd”, a „nyelv” eszköze, sőt fegyvere őnéki is. Szólaljon meg ez a figyelemre méltó költőegyéniség, aki egy erőteljesen szláv nyelvi közegben is mestere tudott maradni édes magyar anyanyelvének – anyanyelvünknek!

Íme egy részlet A civilizáció dicséretéből. A rádiót mint akkoriban friss médiát és mint új kommunikációs lehetőséget magasztalja:

…
És messzire hallatszik énekünk, igen,
mióta az Éter hullámnyakán csüng
a hang:
Szeráfi jazzband, kéjes tőzsdeárfolyam,
hej! agyafúrt masina! dalolj! dalolj!

Forbáth egyik legegyénibb költeménye a monumentális Mikor a néma beszélni kezd. A legvégét idézzük:

… Halljátok hát a szót,
Mikor a néma beszélni kezd.
Halottak kék nyelve nem beszélhet,
Csak vádolni tud s azt nem hallja
senki sem:
Azért beszélek én! S a nyelvem legyen
Tüzes harapófogó, mi megcibálja
süket fületek,
Legyen ébresztő, nagy zengzetes
harang,
Üllőkön kongó kalapács! Figyeljetek,
Emberek! Munkások – testvéreim!
A ti némaságotoknak kell megszűnnie,
A ti millió hangotok kórusára vár e
nyomorult világ,
Ti szólaltassátok meg a szabadság izzó szirénadalát
S összedől a régi világ s egy Új
születni fog,
Mikor a néma beszélni kezd.

Zárjuk a Költőkhöz intő szózat végével. Ez az ars poetica is segíthet abban, hogy kedvet kapjunk a talán itt-ott még föllelhető Forbáth Imre-i életmű kézbe vételéhez:

A költő legyen
emberebb ember,
forradalmak kürtöse,
világítótorony,
ember, ki mélyen mellreszívja
a népek vágyait
…
ember, kiben a szabadság vágya
acélosan elasztikus,
s mint őrjöngő spirális
löki, hajtja, taszítja
az idő mutatóit
a Beteljesedés felé!