Kezdőlap Egyéb A freskófestő felelőssége – Lencsés Zsolt festőművész

A freskófestő felelőssége – Lencsés Zsolt festőművész

Lencsés Zsolt festőművész és freskófestő, az Arttéka Egyesület alapítója, jelenlegi elnöke Balassagyarmaton született 1960. április 28-án. Művészeti tanulmányait Szófiában, Isztambulban, Nürnbergben és Párizsban végezte. Első művészeti sikereit a nyolcvanas években aratta. Itthoni munka és tanulmányok után 1986–1990 között szerte Európában dolgozott és képezte magát. 1991-től freskófestészeti tanulmányokat folytatott Milánóban, Rómában és Lamezia Termében. Alkotásait olyan nagy városokban is megtekinthették már az érdeklődők, mint Róma, Milánó, Bologna, Pozsony, Prága, Budapest, Burgas, New York, München vagy éppen Bécs. Résztvevője volt a kölni Farbe’99 Nemzetközi Festészeti Kiállításnak Németországban, 1999-ben. Munkáját számos elismeréssel jutalmazták már.

Mit jelent Ön számára a freskófestés?

– Egy festő életében, ha murális és szakrális falfelületen dolgozhat, az a legnagyobb ajándék a Jóistentől. Fiatal korom óta készültem és vonzódtam a falfestészethez, ami párosult a szakralitással.    A Jóisten kegyelmének tekintem ezt a szolgálatot. Ehhez a munkához a szakmai tudás mellett, alázat, tisztesség és becsület is kell. Enélkül nincs értelme az egésznek. Óriási a felelőssége egy freskófestőnek, legfőképp a Jóistennel szemben. A freskó hat az emberekre. Egy freskót nem lehet leakasztani, mint egy táblaképet, ezért nagy a freskófestő felelőssége, mert sok-sok év múlva is felszínre kerül. Sajnos, a mostani művészet nem tartja fontosnak a freskófestészetet. Szent II. János Pál pápa kérésére a jubileumi évben ott lehettem a művészetnek szentelt misén a nyári konferenciateremben. Felvetettem, hogy hogyan lehetne a világi és az egyházi iskolában a régi technológiát tanítani. Bizakodom benne, hogy ez még az én éltemben megvalósul. A Szentatya arról is érdeklődött, hogy hány templomot sikerült felújítani. Akkor még csak ötnél tartottam. Arra kért, hogy ha elérem a húszas számot, látogassam meg. Az idén készülök a sírjához, mivel túl vagyok a huszadikon.

Hogyan került az Ön életében ilyen nagyon fontos helyre Isten szolgája Esterházy János?

– Esterházy János mint palóc ember került a látókörömbe. Múltját ismertem, de lelkileg Paulisz Boldizsár, az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola és Kollégium alapítója vitt közelebb hozzá, akit megkerestem. Óriási munkát végzett az emlékhely kialakításában, de ekkor már nagyon beteg volt. Esterházy szellemisége nagymértékben hatott az ő lelkületére. Az élet bebizonyította, hogy az az alázat, az a szeretet, az a tisztesség Boldizsáron keresztül hatott a munkában résztvevő emberekre is. 2019-ben megkezdődött Esterházy János boldoggá avatási pere. Lehetne a visegrádi négyek szentje, de tudjuk jól, hogy őt még mindig nem rehabilitálták.

Több díjjal ismerték el nagyszerű munkáit.

– 25 év európai tanulmányi út után természetesnek és kötelességemnek is tartom, hogy az ember a szülőhelyén is kamatoztassa tudását. A szakma Scholtz Róbert-díjjal jutalmazott 2013-ban (Scholtz Róbert    Lotz Károlynak volt a társa).

Fontosak az egyházi díjak is. Santa Lucia emlékplakett 2001-ben, utána püspöki és pápai dicséret, Pro Diocesi-Díj 2014-ben, Pro Justitia-díj 2015-ben, Esterházy János-díj 2018-ban. Nógrád megye díszpolgára cím 2019-ben.

Nem mehetünk el kísérletező munkája mellett, hiszen: „Lencsés Zsolt a freskóterápia és -pedagógia megalkotója. Huszonöt európai alkotóév után hazatérve próbálja szakmai tapasztalatát kamatoztatni. Felélesztett és kifejlesztett egy korszerű, természetes anyagokat felhasználó, környezetbarát technológiát, amellyel új utakat nyitott a murális festészeti alkotások létrehozása számára. Egyre szaporodnak freskómunkái szerte Olaszországban, Szlovákiában és itthon, Magyarországon is.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az úgynevezett „antikmeszes” falfestés Kárpát-medencei elterjesztésében és a technika szakképzésének megteremtésében. A kilencvenes évektől üvegmunkákat is készít. Szülőföldjéhez mindig hűséges volt. Alapító tagja a Terényben működő ARTTÉKA, Művészet Határok Nélkül Egyesületnek. Elévülhetetlen érdemeket szerzett Nógrád megye és Balassagyarmat város nemzetközi kulturális kapcsolatrendszerének gazdagításában, főként Olaszország és Szlovákia tekintetében.”

Szent ügynek tekintem a szakmával való foglalkozást. Bekapcsoltuk Európa számos szakképzési rendszerét, valamint Magyarország különböző szakiskoláit. Csatlakozott Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, Győr, Békéscsaba és Kecskemét. Az itt tanulókat meghívjuk szakrális térbe is dolgozni. Folytatjuk a Templomunk a mi iskolánk programot, amelyhez számos Nógrád megyei intézmény is csatlakozott.

Kinek tudja átadni a stafétabotot?

– Életem párja Dávid Zsuzsanna, aki a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Részt vett a börtönkápolna projektjében, és közben diplomát is szerzett freskófestészetből. Együtt végeztük el a szobafestő- és mázoló képzést is, hogy szakmailag is hozzáértők legyünk az általunk kidolgozott antikmeszes festési eljárás és művészfestékcsalád megismertetésére, elterjesztésére. Létrehoztunk egy gazdasági társaságot, amely olyan szintre jutott el szakmailag, hogy idővel szívesen adom tovább páromnak a stafétát.

Mit jelent Ön számára az alsóbodoki zarándokhely? Az egyik zászlóvivője volt, hogy megvalósuljon.

– Az Isten kegyelméből elérkezett az az idő, amikor a magyar nemzet összefog. Az Esterházy János iránti tisztelet vezérelte ezt a nemzeti összefogást.  Úgy érzem, ez a minimum, amit anyaországi magyarként e szent ügyért meg kell tenni. Művészemberként örülök, hogy Isten kegyeltjeként, történelmi pillanatnak lehettem részese. Alázattal és tisztelettel végeztük el a feladatainkat.

A zarándokhely ünnepélyes átadására méltó megemlékezés részeként került sor. Vallom, hogy az anyaországi és a felvidéki magyaroknak a történelmi pillanatot megragadva helyre kell tenniük az Esterházy Jánossal szemben elkövetett bűnöket.

Gyakran eszembe jutnak Esterházy János mondatai, amelyeket még 1944 októberében mondott:

„Hogy Magyarország ezer éven át fennmaradt, ahhoz a magyar erények nem lettek volna elegendőek, ahhoz Isten áldására is szükség volt. Mostani helyzetünkben is ápolni kell mindent, ami szorosabbá teszi kapcsolatunkat Istenhez. A magunk erejében akkor bízhatunk, ha töretlenül megmaradunk az ezeréves keresztényi vonalon.”

Mennyire igazak Isten szolgája, Eszterházy János szavai ma is!

Gréczi László