Kezdőlap Hírek Balázsfalván misézett Ferenc pápa

Balázsfalván misézett Ferenc pápa

Az erdélyi Balázsfalván tartott szentmisét romániai látogatásának utolsó napján Ferenc pápa. A keleti rítus szerint pontifikált misén mintegy százezer hívő gyűlt össze a Gyulafehérvártól 42 km-re található településen.

A római katolikus egyházfő boldoggá avatott hét görögkatolikus püspököt (Valeriu Traian Frențiu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Tit Liviu Chinezu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Iuliu Hossu), akiket a Rómához való hűségük miatt hazaárulás címszóval börtönöztek be a kommunista Romániában, és akik a börtönökben haltak meg. A szertartáson Ferenc pápa olyan széken ült, amelyet a máramarosszigeti és szamosújvári börtön faanyagát és rácsait felhasználva készítettek kimondottan erre az alkalomra.

Balázsfalván a pápa egy zárt körűbb rendezvény keretében találkozott helyi romákkal. Arra kérte őket, hogy segítsenek egy emberségesebb világ építésében. Ferenc pápa az egyház nevében bocsánatot kért azért, hogy a történelem folyamán diszkriminálták a cigányokat.

Az Egyház nevében bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek azokért a pillanatokért, amikor a történelem során hátrányosan megkülönböztettünk, bántalmaztunk, vagy elhibázott módon, Káin, és nem Ábel tekintetével pillantottunk rátok, és nem tudtunk elismerni, nem tudtuk értékelni bennetek a sajátosságaitokat.

Magyar felirattal a ruháján fog Csíksomlyón misézni Ferenc pápa

Regina Coeli imádság és hálaadás

Ferenc pápa az isteni liturgia záróáldása előtt imádkozta el a vasárnapi Regina Coeli imádságot, melyben köszönetet mondott mindazon fogadtatásért, melyben a három nap során részesült. Hálát adott a találkozásért az ortodox egyházzal és Isten áldását kérte erre a kiváló egyházra és küldetésére. Ferenc pápa hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a három nap eseményein, külön kiemelve a csíksomlyói számos zarándok jelenlétét. Balázsfalván, a vértanúság, a szabadság és az irgalom földjén hálát ad a görögkatolikus egyháznak három évszázados tanúságtevő jelenlétéért. Végül Szűz Mária anyai pártfogását kérte Románia minden polgára számára.     

(Forrás: Euro News, Vatikáni Rádió)