Kezdőlap Egyéb Boldog Elisabetta Canori Mora (1774–1825)

Boldog Elisabetta Canori Mora (1774–1825)

Elisabetta Canori olasz nemesi család tizenharmadik gyermekeként látta meg a napvilágot Rómában, 1774. november 21-én. Az ágostonos nővérek casciai kollégiumában nevelkedett.

Miután visszakerült Rómába, életvitele megváltozott, egy időre Istentől is eltávolodott. Huszonkét évesen férjhez ment egy fiatal jogászhoz, Cristoforo Morához. Házasságuk első, boldog időszaka nem tartott sokáig. Hamar kiderült, hogy férje éretlen és önző ember, aki nem volt képes az igaz és hűséges szeretetre. Előbb beteges féltékenységével keserítette meg Elisabetta életét, később kiderült, hogy ő volt az, aki megcsalta feleségét. Egy ideig titkolta kettős életét, majd, miután bevallotta hűtlenségét, feleségét hibáztatta mindenért. Elisabetta egyre inkább magába zárkózott, és az Úrnál keresett menedéket. Fájdalma ellenére mégis képes volt megbocsátani, felajánlva szenvedéseit férje megtéréséért. Két elsőszülött gyermekük korai elvesztése tovább fokozta szenvedéseit.

Miután megszületett harmadik gyermekük, Marianna, Cristoforo Elisabetta bocsánatáért esdekelt és ígéretet tett, hogy megváltozik. Ekkor azonban már komoly anyagi gondokkal is küzdött, végül teljesen eladósodott, eladta a házukat is. Ettől kezdve Elisabettának gyermekével együtt anyósa házában kellett élnie, egy fedél alatt férje nővéreivel, akik kezdettől nyílt ellenszenvvel viseltettek iránta. Ilyen körülmények között született következő kislánya, Lucia.

1801-ben Elisabetta súlyosan megbetegedett, gyomorfekélyt kapott. A betegség hónapjai alatt különösen közel került Istenhez. Megértette, hogy egyedül tőle várhat őszinte és igaz szeretetet. Miután betegségéből felépült, tudatosan lemondott minden fényűzésről, és életét lányai nevelésének szentelte. Közben kitartóan imádkozott férjéért és családjáért.

Cristoforo törvénytelen kapcsolatát és botrányos, léha életét látva, végül még gyóntatója is azt tanácsolta Elisabettának, hogy kérvényezze házasságuk érvénytelenítését. Ő azonban erről hallani sem akart. Azért imádkozott, hogy egyszer az örök életben szeretetben találkozhasson azzal a férfival, akinek örök hűséget esküdött.

Elisabetta apósa sokáig nem tudott fia kettős életéről. Amikor megtudta az igazságot, egészen belebetegedett, és hamarosan meg is halt. Betegsége alatt Elisabetta áldozatos szeretettel ápolta. Apósa volt az egyetlen ember férje családjában, aki őszintén tisztelte és csodálta Elisabetta jámborságát és szelídségét.

Apósa halála után Elisabetta helyzete még elviselhetetlenebbé vált. Anyósa és sógornői mindent megtettek azért, hogy megalázzák, vele végeztettek minden nehéz és alantas munkát. Egy nap mégis azzal vádolták, hogy csak élősködik a nyakukon, és közölték vele, hogy ideje lenne valami munkát vállalnia, amivel hozzájárulhat a ház költségeihez. Elisabetta ekkor varrónőként kezdett dolgozni, de otthon továbbra is vele végeztették a házi munkákat. Eközben anyai kötelességeinek is igyekezett eleget tenni. Nagy gondot fordított lányai vallásos nevelésére..

Számos teendője mellett Elisabetta mindig talált időt a karitatív munkára. 1813-ban egyik korábbi pártfogoltja hálából felajánlott neki egy önálló lakást. Ettől kezdve itt élt lányaival. Férje időnként meglátogatta őket. Elisabetta 1820-ban fogadalmat tett a Trinitáriusok Harmadrendjében. Lelke egyre szorosabban egyesült Istennel. Számos természetfeletti élményben részesült. Élete utolsó éveiben sokat betegeskedett. Ötvenéves volt, amikor lelkét visszaadta a Teremtőnek. Családjáért felajánlott élete, imái és szenvedései halála után hozták meg gyümölcsüket.

Cristoforo Mora nem sokkal felesége halála után megtért. Belépett a Trinitáriusok Harmadrendjébe, majd ferences pap lett. Istennel és az emberekkel megbékélve halt meg. Marianna, a Mora házaspár idősebb, felnőtt kort megért lánya férjhez ment, és boldog házasságban élt. Lucia szerzetesnő lett. Ő írta meg édesanyja első életrajzát. Maga is az életszentség hírében hunyt el.

Elisabetta Canori Morát, a hősies hitvesi hűség és szeretet példaképét 1994-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta.

Koncz Éva