Kezdőlap A lelkiatya válaszol Ez nem szentség, hanem pokol

Ez nem szentség, hanem pokol

Azt szeretném tudni, vétkezem-e azzal, amit nem tudok a parancsolatokba sehová besorolni? Az Egyházzal van ugyanis problémám, nem a Jóistennel. Amit Jézus hirdetett, az soha el nem avul, de az Egyház tanítása sorra elavul. Rengeteg dologban téved a „tévedhetetlen Egyház”.

Nem hiszem el, hogy a házasság szentség, ugyanis attól nemhogy kegyelmeket kapnánk, hanem minden bűnömnek az oka. Aki nem él házasságban, akár szentté is válhat – de próbálná meg ezt egy rossz férj mellett! Uram és parancsolóm nem enged el lelkigyakorlatra, még jó, hogy misére elmehetek. De próbáljak neki bármiben is ellentmondani, dühödten rámtámad. Hát még ha a pálinka is besegít neki! Ez a házasság „szentsége” nekem! Muszáj kiönteni keserűségemet, mert idegeim felmondják a szolgálatot. Ilyenkor már csak meghalni szeretnék. Mindennap imádkozom a férjemért is, életemet felajánlottam a családomért, nem tudom, elfogadta-e a Jóisten. Unokáim azóta járnak hittanra, buzgón áldoznak, csak a férjemen nem fog semmi. Templomba nem jön, hogy ő beteg. Nekem is van betegségem, de annál inkább nem mulasztanám el a szentmisét. Még fiatalon elváltam volna tőle, ha nem volnék vallásos, most már késő. Hová menjek öregen, betegen és miben bízzam, mióta nem hiszek a hetedik szentségben? Miért szenvedek?

Lelkiállapota nagyon zaklatott, mintha Jób könyvét olvasnám. Az a jó, hogy bajával a Jóistenhez, a szentmiséhez és egy paphoz menekül. Nos, kevés szóval, nehéz igazságokat kell írnom.

Először az Egyházat kell megvédenem! Divatos szólam ez most: Jézus: igen – Egyház: nem, de nem lehet a kettőt különválasztani! Nézze csak meg, miket mondott az Úr Jézus: Aki titeket hallgat, engem hallgat! Te Péter vagy, erre a sziklára építem Egyházamat és ezen a pokol, a sátán minden hatalma sem vesz erőt. A hazugság, a tévedés pedig sátáni mű. Nézzen utána, az Egyház Krisztus jegyese, akit Ő halálosan szeret. Nem szabad megbántani, mert aki az Egyházat bántja, Jézust üldözi. Érzem soraiból, hogy szereti Jézus Egyházát, csak nagyon elkeseredett.

Másodszor a házasság szentségét kell megvédenem! Bebizonyíthatnám újból, csak az Úr Jézus szavaiból, hogy a házasságot Ő szentelte meg és hozta vissza felbonthatatlanságát, de inkább az ön életével bizonyítok, ahogyan leírta. Túl van a hatvanon, és nem vált el, méghozzá a Jóisten kedvéért! Mindennap imádkozik férjéért, életét is felajánlotta érte, még a halált is kész vállalni! Aggódik lelkéért, vinné lelkigyakorlatra, szentmisére! Amit ön tesz, az Isten kegyelmének a csodája. Ez az erő, szeretet, kitartás az esküvői oltártól árad most is. A házasság szentségi mivolta nem azt jelenti, hogy úsznak a boldogságban, hanem hűségben segítik egymást minden bajban. Sajnos – úgy látszik – férje elzárkózik Isten kegyelmétől, de erről nem Isten tehet, nem is az Egyház, nem is a házasság, mint szentség, hanem ő, mert „rettentő makacs lélek”. Isten tapintatos; kopogtat, úgy kér bebocsátást.

Végül legyen szíves arra is gondolni, hogy kettejük élettörténete még nem ért véget. Még sok minden megtörténhet, minden álma valóra válhat. Csak nem szabad soha semmit feladni, abbahagyni. Minden reggel újra kell kezdeni.

*

Mit kezdjünk Balczó Andrással egy olyan társadalomban, amelyben sokaknak egyetlen istenük a pénz, amelyben a magyar gyermekek jelentős része meg sem születik, úgy nézünk egy jéghideg autóra, mint egy szép nőre. Különcnek számít Balczó András, aki tizenegy gyermekével boldog családi életet él. Kerényi atya szerint a világot szent őrültek mentik meg a pusztulástól, ilyen ő is.

(Salánki Miklós)