Kezdőlap Hírek Ferenc pápa hazaindult iraki útjáról

Ferenc pápa hazaindult iraki útjáról

A megbocsátás, a béke és az együttélés üzenetével zárta iraki körútját Ferenc pápa. Az egyházfő reményt vitt a keresztény kisebbségeknek.

A pápa tiszteletére búcsúünnepséget tartottak a bagdadi reptéren, ahonnan visszarepült Rómába. A négynapos körútja során öt iraki tartományt látogatott meg. Találkozott az ország elnökével, a miniszterelnökkel és a síita nagyajatollahhal is.

Isten nevét nem használhatják fel a pusztításra!

Ferenc pápa ellátogatott Moszulba is, ahol a következő szavakkal fohászkodott az Úrhoz a háborúk áldozataiért: „Ma emeljük fel imánkat a Mindenható Istenhez a háború és a fegyveres konfliktusok minden áldozatáért. Itt, Moszulban túlságosan nyilvánvalók a háborúk és az ellenségeskedések tragikus következményei. Mennyire kegyetlen, hogy ezt az országot, a civilizáció bölcsőjét ilyen embertelen vihar sújtotta, az ősi istentiszteleti helyeket lerombolták, emberek ezreit és ezreit – muzulmánokat, keresztényeket, jazidokat és másokat – erőszakkal kitelepítettek vagy megöltek!

Mielőtt elmondta volna az imáját, megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel:

„Ha Isten az élet Istene – és Ő az –, akkor nekünk nem szabad megölnünk testvéreinket az Ő nevében. Ha Isten a béke Istene – és Ő az –, akkor nekünk nem szabad háborút folytatnunk az Ő nevében. Ha Isten a szeretet Istene – és Ő az –, akkor nekünk nem szabad gyűlölnünk testvéreinket.

Ferenc pápa

Ferenc pápa e bevezető szavai után a következő imával fordult a Mindenható Istenhez: „Magasságos Isten, az idő és a történelem Ura, Te szeretetből teremtetted a világot és soha nem szűnsz meg áldásaiddal elárasztani teremtményeidet. Te, a szenvedés és a halál óceánján túl, az erőszak, az igazságtalanság és a tisztességtelen nyereség kísértésein túl, elkíséred fiaidat és leányaidat az Atya gyöngéd szeretetével.

De mi, emberek, akik hálátlanok vagyunk ajándékaidért, és figyelmünket elterelik aggodalmaink, túlságosan földi ambícióink, gyakran elfelejtjük a békére és az összhangra vonatkozó terveidet. Bezárkóztunk önmagunkba és önérdekeinkbe, közömbösek vagyunk Irántad és a többiek iránt, bereteszeltük az ajtókat a béke előtt. Így megismétlődött, amit Jónás próféta hallott Ninivéről: az emberek gonoszsága felszállt egészen az égig, az Úr „színe elé jutott” (vö. Jón 1,2). Nem emeltünk fel a  Mennybe tiszta kezeket (vö. 1Tim 2,8), hanem a földről újból ártatlan vér kiáltása (vö. Ter 4,10) szállt fel. Ninive lakói, Jónás elbeszélése szerint, meghallgatták prófétád hangját és üdvösséget nyertek a megtérésben. Urunk, mi is, miközben oltalmadba ajánljuk az ember-ember elleni gyűlölet olyan sok áldozatát, fohászkodunk bocsánatodért és könyörgünk a megtérés kegyelméért.

A pápa Isten oltalmába ajánlotta az áldozatokat és a gyilkosok megtéréséért imádkozott

Rád bízzuk azokat, akiknek földi életét testvéreik erőszakos keze megrövidítette és könyörgünk azokért is, akik ártottak fivéreiknek és nővéreiknek: térjenek meg, irgalmasságod hatalmától megérintve – mondta a pápa, majd a Requiem szavaival, latinul fejezte be imáját. Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen.”

A szunniták szerint is létfontosságú a keresztények jelenléte Moszulban

Ferenc pápa ezután Aagha szunnita tanúságtevőhöz fordult, aki emlékeztetett rá, hogy ennek a városnak a valódi önazonossága a különböző származású és kultúrájú személyek közötti harmonikus együttélés. Ezért a pápa nagy örömmel üdvözli a keresztény közösséghez intézett felhívását, hogy térjen vissza Moszulba, és vállalja sajátos létfontosságú szerepét a helyreállítás és a megújulás folyamatában.

Qaraqosh

Qaraqosh, arámi nyelven Bakhdida, asszír város a Ninivei kormányzóság területén, Moszultól 32 km-re délkeletre és Erbiltől 60 km-re nyugatra. A túlnyomórészt keresztények által lakott Qaraqosh-t 2014-ben foglalta el az ún. Iszlám Állam, amely hatalmas pusztítást végzett az ingatlanokat lerombolva, sokakat meggyilkolva és ezreket kényszerítve menekülésre. A város 2016-os felszabadulása után az Egyház és a nemzetközi közösség segítette az újjáépítési erőfeszítéseket, hogy ösztönözze a lakosságot a visszatérésre. „Al-Tahira” templom néven is ismert a Szeplőtelen Fogantatás szír katolikus templom, amely 1932 és 1948 között épült. Qaraqosh legnagyobb temploma. 2014 augusztusában a templomot az Iszlám Állam fegyveresei megrongálták és felgyújtották, helyiségeit lőtérré alakították. Azóta azonban helyreállították és szent helyként működik.

Az élet diadala a halál felett

Felidézve a régió nehéz történetét, a Szentatya szomorúan megjegyezte, hogy látható „az erőszak, a gyűlölet és a háború pusztító ereje”, és hogy mennyi mindent porba döntöttek és mennyi mindent kell újjáépíteni. Ugyanakkor rámutatott, hogy az összegyűlt közösség jelzi: soha nem a terrorizmusé és a halálé az utolsó szó. „Az utolsó szó Istené és a Fiáé, aki legyőzte a bűnt és a halált. Még a terrorizmus és a háború pusztításai közepette is láthatjuk a hit szemével az élet diadalát a halál felett” – erősítette meg a pápa. A továbbiakban emlékeztette a híveket atyáik és anyáik példájára és örökségére, „akik ezen a helyen dicsérték Istent”, és akik kitartottak, bízva Istenben, „aki sohasem okoz csalódást és támogat minket kegyelmével”. „Vállaljátok fel ezt az örökséget! Ez az erősségetek!” – buzdított a pápa. „Nem vagytok egyedül! Az egész Egyház közel áll hozzátok, imádságokkal és konkrét szeretettel. Ebben a régióban sok ember megnyitotta ajtaját előttetek, amikor rászorultatok.”

Forrás: Vatikáni Rádió / Euronews