Kezdőlap Egyéb „Isten fiatal. Övé a jövő.” – Mindszenty József

„Isten fiatal. Övé a jövő.” – Mindszenty József

Háború zajlik a közelünkben. Sokan imádkozunk azért, hogy ki ne szélesedjen. Betegségek láncolatával küzd a világ. Semmivel sem könnyebb a helyzet, mint a második világháborút követő nehéz hónapokban. A világ, az életünk belső tartalmát az erkölcs és a hit adja. Az erkölcsi felemelkedés eszköze pedig az ima, az áldozatvállalás, az önmegtagadás, a tevékeny szeretet gyakorlása és az engesztelés. Tulajdonképpen a komolyan vett vallásos élet.

Ennek adhatjuk tanúbizonyságát 2022. szeptember 17-én, szombaton a Mindszenty bíboros emlékére és példájára szervezett jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklaton való részvételünkkel, imánkkal. A zarándoklat a Városmajorból indul annak emlékére, hogy 75 évvel ezelőtt a bíboros, hercegprímás meghirdette a „Boldogasszony Évé”-t, és százezer férfi zarándokot vezetett ezen az úton engesztelésül Máriaremetére.

1947. augusztus 15-én Mindszenty József bíboros, hercegprímás meghirdette a „Boldogasszony Évé”-t. Megnyitása alkalmából az ország minden templomában felolvasták a püspöki kar körlevelét, amelyben a főpapok felhívták a hívek figyelmét: „…a Boldogasszonynak szentelt esztendő csak akkor éri el a célját, ha a magyarság lélekben is újra Mária nemzetévé lesz.” A Boldogasszony Évének jelszava: „Vissza a Nagyasszonyhoz, vissza a magyarság ősi életforrásaihoz. Mindenekelőtt újuljon meg az egyén élete. Tanuljuk meg, hogy az élet legfőbb értéke nem a foglalkozásban, a hírnévben, a jómódban van, hanem az Isten iránti hűségben. Meg kell újulniuk a családoknak, és meg kell javulni az ország közösségi életének is.”

Mindszenty Józsefet 1946. február 21-én nevezték ki bíborossá Rómában. Amikor XII. Piusz pápa a fejére helyezte a bíborosok fejfedőjét, így szólt hozzá: „A 32 közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot.” Érseki kinevezésének ünnepélyes székfoglalóján mondta a bíboros: „Legyünk mi most az imádság nemzete! Ha újból megtanulunk imádkozni úgy, ahogy eleddig imádkoztak, lesz honnét erőt és bizalmat merítenünk… Akarok jó Pásztor lenni, aki, ha kell, életét adja juhaiért, egyházáért, hazájáért.”

A jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatra 2022. szeptember 17-én, a politikai változás óta immár kilencedik alkalommal kerül sor.

Szervezői: a Városmajori Plébánia, a Máriaremetei Plébánia és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány.

Fő célja: közös ima a békéért, hazánkért, a magyar családokért. Az őszi népszámláláson valljuk magunkat katolikusnak!

Hívjuk a katolikus iskolákat tanáraikkal, diákjaikkal, szülőkkel és nagyszülőkkel, plébániákkal, kispapokkal, szerzetesrendekkel, egyházi mozgalmakkal együtt a zarándoklatra.

Gyülekezésa Városmajorban (XII., Csaba utca 5.) reggel 7 órától. A Városmajorban Horváth Zoltán atyavállalta amoderálást, az imák és az énekek vezetését.

Indulás 8 órakor. A zarándoklatot vezeti: Mohos Gábor püspök és Forgács Alajos plébános.

Tervezett program:

A menetben a rózsafüzér imák között (az éneket és az imát Sapszon Ferenc karnagy vezeti) elhangzó 20-20 perces elmélkedések:

Cserháti Ferenc: „Lelkipásztor itthon és külföldön, egész életében”;

Török Csaba: „A tiszteletreméltó bíboros”;

Beran Ferenc: „Közös vonások Mindszenty és Wyszynski bíborosok küzdelmeiben”.

Máriaremetén Monostori László atya fogadja az érkező zarándokokat és vezeti a bevezető áhítatot.

Erdő Péter bíboros 12 órakor szentmisét mutat be a zarándokoknak Máriaremetén.

Délutáni programok:

Örömkoncert a Kodály Zoltán Kórusiskola zenei szolgálatával.

Közbenjáró, imakérő alkalom az új Mindszenty-kilenced egy részének bemutatásával.

Beszélgetés a csodákról, Madocsai Bea, Monostori László és Kovács Gergely viceposztulátor részvételével.

Imaóra és szentségimádás, tanúságtételek és imaszándékaink elhelyezése Monostori László vezetésével, közreműködik a Budapesti Énekes Iskola (Schola Cantorum Budapestiensis) énekkara.

A remetei kegytemplom kertjében a Budapest Tuning program támogatásával zarándokfogadó kaput, információs sátrat, csendes imasarkot, gyermekszínpadot, ebédhelyszínt és közös agapéasztalt is tervezünk kialakítani.

A zarándoklat megbeszélésére szeretettel várjuka plébániák, a szemináriumok, szerzetesrendek, katolikus egyetemek, egyházi mozgalmak képviselőita Városmajori Kistemplomba (XII., Csaba utca 5.) 2022. szeptember 10-én, szombaton 10–11 óra között.

Boldvai József világi szervező

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút