Kezdőlap A lelkiatya válaszol Miben különbözik a Hit Gyülekezete a többi egyháztól?

Miben különbözik a Hit Gyülekezete a többi egyháztól?

Tisztelt Lelkiatya! A Hit Gyülekezete szekta? Hogyan tudom bebizonyítani egy hitgyülisnek, hogy nem tiszta a Hit Gyülekezete? (Természetesen teológiai alapon.) Miben különbözik a többi Egyháztól? Mit gondol a pünkösdi mozgalomról, amit elvileg a Hit Gyülekezete is képvisel? Németh Sándor vajon tényleg Jézus követője vagy hamis próféta?

Kedves Levélíró! A Hit Gyülekezetét Németh Sándor alapította 1979-ben. Németh Sándor 1973 és 1977 között katolikus teológiát tanult. A Gyülekezetnek nagyon sok értéke van. Szívből, nagy erővel és örömmel dicsőítik az Istent. Nagyon szép, erőteljes énekeik vannak. Sok hiteles megtérés történik a gyülekezet által: sokan hagyják el a kábítószert, kezdenek új életet, találkoznak Istennel.

Mi a baj akkor? A legfőbb baj az, hogy Krisztus egyetlen egyházat akart (ezért imádkozott az utolsó vacsorán; Jn 17,23). Mindenki, aki új, a már meglevő Krisztusi Egyházzal nem közösségben levő gyülekezeteket alapít, az Krisztus akaratával szembe megy. Az igazi egyházat maga Krisztus alapította csaknem 2000 évvel ezelőtt, nem 1979-ben jött létre, nem egy ember, Németh Sándor fejében áll össze az igaz tanítás.

A másik baj az, hogy nagyon sok mindent kihagy a Hit Gyülekezete a hiteles Krisztusi tanításból. Például az eukharisztia központi szerepét, ami Maga Krisztus, ahogy Ő mondta: „aki Engem eszik, általam él” (Jn 6,57). Az eukharisztia hiteles ünnepléséhez pedig kellenek hitelesen felszentelt személyek, apostol utódok, amilyenek ebben a gyülekezetben nincsenek, mert nem kaptak felszentelést a már meglevő Krisztusi Egyház apostol utódaitól (vö. 1Tim 4,14; 2Tim 1,6).

Jézus azt ígérte a tanítványainak, hogy a Szentlélek elvezeti őket a teljes igazságra, megtanítja őket mindenre (Jn 14,26; 16,13). Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek nem hagyja eltévedni Isten Egyházát. Az Egyház 2000 év alatt nem tévedt el, a Szentlélek vezette, minden gyöngesége ellenére hordozta Isten kegyelmét. Németh Sándor nem ebbe a kegyelmi vonulatba, folyóba állt bele, hanem egy önálló kis tavacskát létesített. Hiányzik az ő gyülekezetéből az Egyházat vezető Szentlélek kétezer éves és mai tanításának elfogadása.

Németh Sándor igen gyakran azt is tanítja, hogy aki hisz, az gazdag és szerencsés lesz. Ezzel szemben Jézus azt tanítja, hogy aki utána akar jönni, az tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét (Mt 16,24), azt tanítja, hogy az Emberfiának nincs hová lehajtania a fejét (Lk 9,58), azt tanítja: Jaj nektek gazdagok… (Lk 6,24)