Kezdőlap A lelkiatya válaszol Tényleg létezik tisztítótűz?

Tényleg létezik tisztítótűz?

Tisztelt Lelkiatya! Szeretném tudni, hogy a tisztítótűz léte az Anyaszentegyház dogmája-e? Emberi logikával ez nyilvánvalónak látszik, azonban az evangéliumokban nincs erre utalás, sőt néhány helyen látszólag ezzel ellentétes szövegek találhatók. Ezek közül csak kettőre utalok. A tékozló fiút az Atya azonnal szeretetébe fogadja. Jézus pedig a keresztfán a jobb latornak megígéri, hogy még ma vele lesz a paradicsomban. Lehetséges tehát, hogy az isteni irgalom közvetlenül is megadhatja az üdvösséget a bűnös embernek, hiszen a jobb latornak nyilván voltak bűnei.

Kedves Levélíró! Az egyház egyöntetű, ősi tanítása az, hogy lehetséges tisztulás a halál után. Istentől a bűn idegen, Ő örök, tiszta szeretet. Vele nem tud egyesülni az, akiben gyűlölet, önzés, torzulások vannak (Zsolt 24,3). Az emberek jó része azonban a bűn sebeivel hal meg.

Már a Biblia is beszél az elhunytakért való imáról (2Makk 12,44; 15,14; Jel 8,3: ‘a szentek imádságai’). Az egyház ősi idők óta imádkozott az elhunytakért. Ebben az ortodox hagyomány, sőt az evangélikusok gyakorlata is közös.

A Szentírás beszél a halál utáni tisztulás lehetőségéről. Mt 5,26: „amíg az utolsó fillért vissza nem fizeted”; Mt 12,32: „nem nyer bocsánatot se ezen a világon, se a másvilágon”; 1Kor 3,12-15: a rossz apostol „megmenekül a tűz által”.

Ezek alapján bontakozik ki a szenthagyományban a Szentlélek vezetése alatt a halál utáni tisztulás lehetőségének és szükségességének tanítása. Elsőként Szent Ciprián említi a tisztító tűz kifejezést. Később ez a tanítás megjelenik a tanítóhivatal döntéseiben is. IV. Ince pápa (1254), II. Lyoni zsinat (1274), Firenzei zsinat (1439), Trienti zsinat (amely a túlzások elkerülésére is felhívja a figyelmet; 1563).

A tisztulás állapota elsősorban nem büntetés, hanem egy fájdalmas, de boldogító út, amelyben az elhunyt megszabadul az őt gúzsba kötő bűn-kötelékektől, képessé válik arra, hogy szabadon szeressen, és így Isten örök szeretetébe beléphessen.

A halál pillanatában kilépünk a földi idő keretei közül. Így Jézus szavai a jobb latornak ezért nincsenek ellentétben azzal, hogy neki még tisztulásra is szüksége volt ahhoz, hogy Isten teljes közösségébe belépjen.