Kezdőlap Az év minden napjára A kevélység az összes bűn gyökere

A kevélység az összes bűn gyökere

Megszívlelendő gondolatok az önteltségről.

A kevélység az összes bűn gyökere

A meg nem fékezett kevélységnek néha végzetes eredményei vannak. Hány háborút idézett elő már az uralkodók, sőt a népek kevélysége! Vagy ha nem akarunk olyan messze menni: mennyi egyenetlenkedést idéz elő a családokban; mennyi viszálykodás egyes emberek között írandó ennek a bűnnek a számlájára! Méltán tanítják a szentatyák, hogy a kevélység az összes többi bűn gyökere, sőt mi több, megrontója annyi sok jó cselekedetnek, mert hatása alatt önző szándékból végezzük azokat.

Ha a tökéletességre való törekvés szempontjából nézzük a dolgot, azt kell mondanunk, hogy a kevélység a tökéletesség legnagyobb ellensége, mert siralmas terméketlenséget idéz elő lelkünkben és számtalan bűnre vezet.
1. Sok kegyelemtől foszt meg, mert Isten, aki bőkezűen osztogatja kegyelmeit alázatosaknak, megvonja azokat a kevélyektől.
2. Sok érdemtől foszt meg. Az érdemszerzésnek egyik leglényegesebb feltétele a jó szándék, már pedig a kevély magáért cselekszik, hogy tessék az embereknek, nem pedig hogy tessék az Istennek.
3. Számtalan más bűn forrása. Ezek:
– Önmagunk ellen való bűnök: az elbizakodottság kiteszi magát a bűn veszedelmének, és elvész benne. A kevély ember nem kéri esengve Isten kegyelmeit, amelyekre pedig szüksége van, és elbukik; azután kedvét veszti, és nincs bátorsága megvallani hibáit a szentgyónásban.
– A felebarát elleni bűnök: a kevély ember akkor sem enged, amikor látja, hogy nincs igaza. Bántó a társalgásban, heves és éles hangú vitatkozásokat kezd, amelyek egyenetlenkedést és széthúzást idéznek elő. Keserű, sértő, igazságtalan szavakat használ ellenfelével szemben, hogy megalázza, vaskos bírálatokat enged meg magának az elöljárókkal szemben, és intézkedéseiket nem teljesíti.

A kevélység szerencsétlenné is teszi azt az embert, aki állandóan hódol neki: mivel mindenben nagy akar lenni és felebarátai fölé kíván emelkedni, nincs soha békéje és nyugalma. Valóban, addig nem tud megnyugodni, amíg nem diadalmaskodott vetélytársain, s mert ezt teljesen el nem éri sohasem, zavart, nyugtalan, szerencsétlen. Fontos dolog tehát, hogy megleljük ennek a betegségnek az orvosságát.

A kevélység orvosságai (I.)

Fotó: Pixabay