Kezdőlap Az év minden napjára Akasztott ember gyónása

Akasztott ember gyónása

Akasztott ember gyónása
Az akasztott ember gyónása nem fikció: dokumentum, tudósítás, és egyben megrendítő tanúságtétel.

Loyolai Szent Ignác egyszer Barcelonában, 1524 körül a domonkos apácák zárdája felől jövet, a Belloc utcán átkelve kiáltásokat, hangos jajveszékelést hallott. Egy Lessani (Lasano) nevű férfi a miatti elkeseredésében, hogy elvesztette a fivére elleni pert, felakasztotta magát. Ignác gyakorlatias, tettre kész ember lévén gyorsan levágta a kötelet, ekkor következett az akasztott ember gyónása.

Megpróbálták újraéleszteni a férfit, de hiába. Ignác könnyek között imádkozott, azon sajnálkozva, hogy így kell meghalnia egy embernek. A körülállók is bekapcsolódtak az imába. Ezután Ignác felállt, és az akasztott ember felett kimondta Jézus szent nevét. Lessani erre kinyitotta a szemét, magához tért, és sajnálkozását fejezte ki tette miatt. Ezután meggyónt, részesült a szentségekben és ezt követően nemsokára meghalt.

Nézze meg itt a gyónásról szóló Keresztkérdésünket!

E tudósítás az Ignác szentté avatásához összegyűjtött hivatalos okiratokban szerepel. A körülállók és Juan Pasquale tanúsították, hogy Lessani valóban halott volt. A csoda nagy szenzációt keltett a környéken.

(Herbert: Lázár, kelj fel! Ecclesia, Bp. 1995. 116. o.)