Kezdőlap A lelkiatya válaszol A járvány alatt nem gyóntam. Mikor áldozhatok újra?

A járvány alatt nem gyóntam. Mikor áldozhatok újra?

Tisztelt Lelkiatya! A járvány ideje alatt nem volt lehetőségem a rendszeres szentgyónásomat elvégezni. Ennek hiányában mikor végezhetek legközelebb szentáldozást?

Kedves Levélíró! Örülök, hogy vágyik a szentségek kegyelmi erejére, különösen is a Krisztussal való egészen különleges, valóságos, szentségi találkozásra a szentáldozásban.

Most már nyugodtan tud gyónni. Menjen el, tegye le az elmúlt idők bűneit, gyarlóságait a bűnbánat szentségében Krisztus keresztje elé, majd megtisztult lélekkel menjen, hogy befogadja Őt a lelkébe a szentáldozásban.