Kezdőlap Hírek Az árvák megmentője – Elkezdte működését a Regőczi István Alapítvány

Az árvák megmentője – Elkezdte működését a Regőczi István Alapítvány

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita a közelmúltban bejelentették, hogy alapítványt hoznak létre a Covid-árvák megsegítésére, saját megtakarításukból ötmillió forintot áldoznak erre a célra. Ez idáig négyszáz család, illetve hatszáz Covid-árva szorul megsegítésre. Bejelentették, hogy az alapítvány névadója „Isten vándora”, azaz Regőczi István. A szent életű katolikus pap maga köré gyűjtötte a nincstelen hadiárvákat, összekoldulta a létükhöz és nevelésükhöz szükséges élelmiszert, tüzelőt, bútorokat, takarókat, és a semmiből árvaházat alapított.

„Isten vándora” című önéletrajzi regényében így emlékezik: „Pestszenterzsébet egyharmada romokban állt. Akkor kezdtem építkezni. Otthont romokból, az elhagyott, elárvult gyermekeknek, hogy mentsem ezeket az elvadult, szenvedésben, nélkülözésben, szeretetlenségben megtört kis lelkeket. Az első »vadvirágaimat« Budapest nagy külvárosában és Csepelen szedtem össze.”

Regőczi Istvánt püspöke hamarosan Vácra helyezte, ahol néhány év alatt 240 árvát befogadó intézetet alapított. Tanítványait, védenceit „sasfiókáknak” nevezte és vallásos szellemben nevelte. „A legtöbb gyermekről semmiféle adatom nem volt. Szegény, kiéhezett, rongyos kis gyermekhad. Létszámuk napról napra nőtt. Ezeknek akartam meleg otthont biztosítani, szeretetet adni a félénk kicsiknek, akik minden zajra összebújtak” – írja. Ez a kiváló pedagógus a csavargó utcagyerekekből tisztességes, munkát szerető állampolgárokat nevelt, akikből többek között szobrászművész, sőt tíz felszentelt pap is kikerült. A 40-es évek második felétől tomboló kommunista diktatúra vezetői természetesen nem nézték jó szemmel Regőczi István ténykedését, az árvaházat feloszlatták, a sasfiókákat szétszórták. Mivel az atya az árvaház feloszlatása után is ragaszkodott gyermekeihez, 1949-ben négy évre Kistarcsára internálták. Ezenkívül még háromszor vették őrizetbe, közel kétezer napot töltött fogságban. „Belesajdult a szívem – írja –, amikor olvastam a »végzést«, amely a következőket tartalmazta: A sasfiókák árva gyermek otthonát megszüntetem azonnali hatállyal. Indoklás: árvaházakra nincs szükség! A Magyar Népköztársaság az árva, elhagyott gyermekekről gondoskodik. Budapest, 1949. augusztus 5.”

Regőczi István atya közismerten nagy Mindszenty-tisztelő volt. Amióta a hercegprímást hazahozták Mariazellből, az atya egészen haláláig minden hónap 6-án szentmisét mutatott be az esztergomi bazilika kriptájában, boldoggá avatásáért és hazánkért.

Pappá szentelésének 50. évfordulóján több száz ember vett részt. Az aranymisén jelen volt az apostoli nuncius, felolvasták Antall József miniszterelnök köszöntő levelét is. 1992. augusztus 20-án Vác polgármestere Keszthelyi Ferenc megyéspüspök jelenlétében a város díszpolgárává avatta. Munkásságáért Magyar Örökség Díjjal és a Hit Pajzsa Díjjal tüntették ki.

Regőczi István atya 2013. február 28-án, életének 98. évében hunyt el.

Gődény Ferenc