Kezdőlap A lelkiatya válaszol Ha valaki már konfirmált, áttérhet a Katolikus Egyházba?

Ha valaki már konfirmált, áttérhet a Katolikus Egyházba?

Kedves Lelkiatya! Ha valakit reformátusnak kereszteltek, hogyan válhat katolikussá? Olvastam korábbi válaszaiban, hogy a keresztséget a két egyház kölcsönösen elfogadja. De ha valaki már konfirmált a református egyháznál, ez esetben mi a folyamat?

Kedves Levélíró! Ha a református egyházban megkeresztelt ember konfirmált is, és szeretne katolikus lenni, akkor kérnie kell a befogadását a katolikus egyház teljes közösségébe.

Menjen el valamelyik atyához, akit ismer, akihez bizalma van, vagy akár a lakóhelye szerinti plébánoshoz, és mondja el ezt a szándékát. Az atya meg fogja kérdezni, hogy miért ez a szándéka, kicsit megvizsgálja, hogy a szándék komoly és őszinte-e, valamint meg fogja kérdezni, hogy mennyire ismeri a katolikus tanítást. Lehet, hogy kérni fogja, hogy olvasson el egy hittankönyvet (pl. Hitünk és életünk), lehet, hogy egy kis oktatást is tart majd a számára.

Ezután a befogadás egy rövid, egyszerű szertartás keretében történik meg. A szertartást így hívják: befogadás a katolikus egyház teljes közösségébe. Ennek során az illetőnek nem kell semmit megtagadnia az eddigi hitéből. El kell mondania a Nícea-Konstantinápolyi (hosszú) hiszekegyet egy kiegészítő mondattal: Hiszem mindazt, amit a katolikus egyház hit és erkölcs dolgában mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot vall és hirdet. Ez a mondat arra a néhány hitigazságra vonatkozik, melyek a katolikus egyház tanításához hozzá tartoznak, de egyes felekezetek tanításából elvesztek, hiányoznak. Ilyen elsősorban az Eukharisztia, a bűnbánat és a házasság szentsége, az elhunytakért való imádság és a szentek tiszteletének helyes volta, a jócselekedetek fontossága a keresztény életben. A hitvallás elmondása után a pap egy áldó imát mond.

Ezzel az illető befogadást nyert a katolikus egyházba, katolikussá lett. Bejegyzik a nevét az egyházi anyakönyvbe is. Ettől kezdve gyónhat és áldozhat. Ha szükséges, akkor az első gyónásra, első áldozásra még valamennyi oktatással, esetleg egy katekumen csoport segítségével fel kell készülnie. Ezzel egyidőben, ha szükséges, rendeznie kell a házasságát is, vagyis ha házasságban él, akkor egyházi házasságot kell kötnie.