Kezdőlap Egyéb Kölnben zárul a Jakab Antal 50 Emlékév

Kölnben zárul a Jakab Antal 50 Emlékév

Vencser László
(Fotó: Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum)

A hitvalló gyulafehérvári főpásztor, Jakab Antal püspökké szentelésének (1972. február 13.) ötvenedik évfordulója alkalmából a nevét viselő keresztény kör és az Életünk újság, az európai magyar katolikusok 55. évfolyamába lépett havilapjának budapesti kiadóhivatala az egész 2022-es esztendőn áthúzódó megemlékezés-sorozatot szervezett. Vencser László Linzben élő morálteológust, volt teológiai tanárt, emeritus ausztriai igazgatót, a Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) egyik alapító-vezetőjét, az Életünk újság felelős szerkesztőjét, a Jakab Antal 50 Emlékév kezdeményezőjét és szervezőjét visszatekintésre és az események értékelésére kértük.

Mi volt az első cselekedet, amely jelezte a 2022-es emlékesztendő elindulását?

– A szervezést már 2021 végén megkezdtük és ennek az első látható eredménye az Ötvenhez ötven elnevezésű alprogramunk volt, amelynek keretében, részben támogatók jóvoltából, részben a magunk erejéből összesen 50 db éves Életünk-előfizetéssel ajándékoztuk meg mindazokat az erdélyi, magyarországi és római intézményeket, amelyek Jakab Antal püspök életében meghatározóak voltak. Jó volt látni és tapasztalni, hogy az emlékév médiapartnerétől érkező meglepetést minden címzettünk milyen nagy örömmel és hálával fogadta.

Jakab Antal püspökké szentelése 50. évfordulójának konkrét, 2022. február 13. napjához milyen események fűződtek?

– Ezen a napon indult el a www.jakabantal.eletunk.net internetes emlékoldal, amelyre összegyűjtöttük mindazokat az ismereteket, fényképeket és dokumentumokat, amelyek Jakab Antal püspök életéről, munkásságáról és az élő emlékezetről fontosak és a rendelkezésünkre állnak. A weboldal kialakítását és üzemeltetését szintén támogatók segítsége tette lehetővé, és ennek a folyamatnak 2023-ban tervezünk a végére érni.

Ugyancsak ezen a napon Búzásbesenyőben a vasárnapi szentmise után ifj. Czikó László plébános vezetésével megemlékezést tartottak, amelyben felidézték Jakab Antal ottani tevékenységének néhány mozzanatát és levetítették a Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilmnek a búzásbesenyői évekről és a püspökszentelésről szóló részeit.

A Jakab Antal 50 Emlékév hivatalos megnyitóját is ezen a napon – 2022. február 13-án – tartottuk, mégpedig a Győri Egyházmegyében, Mezőörsön, a Sarlós Boldogasszony-templomban a vasárnap délelőtti szentmise keretében és azt követően a Jakab Antal-emlékdíj idei átadásával. A 2010-ben alapított elismerést ezúttal – sorban a tizennyolcadik, magyarországiként pedig a második kitüntetettként – Szabó Gyula mezőörsi plébános, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány elnöke

vette át. Gyula atya Jakab Antal püspök életművét jól ismeri, 2013-ban könyvet is szerkesztett róla.

Jakab Antal szülőfalujában, Kilyénfalván hogyan emlékeztek meg a püspökké szentelés kerek évfordulójáról?

– Ott összekötötték a szentelési jubileumot a püspök születési évfordulójával (1909. március 13.) és az ahhoz kapcsolódó, Kolumbán Csilla tekerőpataki hitoktató által a Gyergyói-medence diákjai számára szervezett hagyományos programmal. 2022. március 12-én ünnepi szentmisével, a templomkertben álló szobor megkoszorúzásával, majd a kultúrotthonban emlékműsorral és élménypedagógián alapuló vetélkedővel emlékeztek a helyi és környékbeli gyermekek és felnőttek.

A „Szívem-lelkem szerint a jóra elkötelezettnek érzem magam (Jakab Antal, 1972)” mottóval megrendezett eseményre azok a ma élő személyek, akik annak idején jelen voltak Rómában a püspökszentelésen, Jakab László, Csibi-Pál Zsuzsanna és jómagam videóüzenetet küldtünk, amit levetítettek a dokumentumfilm ehhez kapcsolódó részletével együtt. Az ünnepség megmutatta, hogy – amint azt az egyik sajtótudósító lejegyezte – a falu nagy szülöttének emléke a vidéken ma is él, idősek és fiatalok tudatában egyaránt.

Jakab Antal és Szent II. János Pál pápa

A három évvel ezelőtt elkészült, Jakab püspök életén végigvezető másfél órás dokumentumfilm kapott-e szerepet az emlékévben?

– A Küzdve és bízva – Jakab Antal püspökéletútja című dokumentumfilmet a Jakab Antal Keresztény Kör megbízásából valóban 2019-ben készítette el, segítőivel együtt, a csíkszeredai televíziós újságíró házaspár, Csúcs Mária és Csúcs Péter. A film ünnepélyes bemutatására 2020-ban és 2021-ben a világjárvány miatt nem kerülhetett sor, azonban több televízió – köztük az Erdélyi Magyar Televízió, a Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiója, a Duna TV és a Duna World – többször is vetítette, továbbá elérhető az alkotás a legnagyobb videómegosztón is, ahol már több mint hétezren megtekintették. Az idei jubileumi évben mégis úgy döntöttünk, hogy az elmaradt ünnepi vetítések közül néhányat bepótolunk. Ennek megfelelően a filmalkotást 2022. április 22-én Csíksomlyón a Jakab Antal Házban, június 22-én Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós-plébánia Korona-termében, június 25-én a Ditrói Napok keretében a helyi Idősek Klubjában, szeptember 27-én Kolozsváron a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség dísztermében, november 15-én pedig Gyulafehérváron a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában vetítettük le ünnepélyes keretek között, az alkotók jelenlétében. Ősz folyamán volt egy tőlünk független vetítés is: 2022. október 14-én Sepsiszentgyörgyön a Művész Moziban is láthatta a közönség a filmet a Kaptár dokumentumfilm-szemle programjának részeként.

Ennek másnapjáról is említést kell tennünk…

– Valóban, 2022. október 15-én Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damján-plébánia Jakab Antal Kulturális Központjában egy igazán szép eseménynek lehettek tanúi a megjelentek. A kilyénfalvi születésű György Levente operaénekes, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatójának kezdeményezése és Balázs Ferenc plébános szervezése nyomán létrejött Jakab Antal-emlékesten a Tiberius Vonósnégyes adott koncertet, a szerzemények között pedig a házigazda és a JAKK képviseletében jelenlévő Varga Gabriella beszédekkel emlékeztetett a nagy püspökre. Végtelenül hálásak vagyunk mindezért a rendezvény megálmodóinak.

Önnek személyesen melyek voltak az emlékév legmeghatározóbb, legemlékezetesebb pillanatai?

– Mélyen megérintőek voltak azok a pillanatok, amikor egy-egy ünnepi vetítés előtt a filmnek az időközben az öröklétbe távozott szereplői emlékére meggyújthattam a gyertyákat, a végén pedig vezethettem az értük közösen elmondott imát. Ugyancsak felejthetetlen számomra, hogy november 15-én a gyulafehérvári székesegyház kriptájában a déli harangszó alatt mondtam el Varga Gabriellával és Tóth Csabával, az érsekség gazdasági intézőjével együtt az Úrangyala imádságot Jakab püspök sírjánál. És nagy megtiszteltetésként gondolok arra, hogy az online JEL újság hasábjaira, valamint a Scribe, doce, prædica! – A 80 éves Roos Márton püspök köszöntése című ünnepi kötetbe Jakab Antalról tanulmányt írhattam. Örömmel töltött el az egész évben tapasztalható nagyarányú médiaérdeklődés is.

Most pedig készülünk az emlékév ünnepélyes lezárására, amelyet a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjához kapcsolódva tartunk 2023. február 26-án Kölnben. Az ottani magyar katolikus közösséggel 17.15-kor szentmisén emlékezünk meg az áldozatokról a St. Aposteln-bazilikában, majd a plébániateremben beszélgetéssel egybekötött filmvetítésre várjuk az érdeklődőket. Azért is különösen kedves ez a program számunkra, mert nem mi kezdeményeztük, a meghívás Lukács József kölni magyar lelkipásztortól érkezett. Ennél méltóbb lezárását az emlékévnek el sem tudtuk volna képzelni.

Mindaz, amit elmondott, meglehetősen tartalmas és gazdag emlékév ívét rajzolja ki. Ön is így látja?

– Igen, és ehhez hozzátartozik még, hogy amiként ajándékozási akcióval nyitottuk az évet, úgy ezt tesszük a végén is: a Jakab Antal Keresztény Kör és a Misszió Média Kiadó közös jóvoltából, valamint Szabó Gyula atya felajánlása nyomán mindazokat a diaszpórai magyar katolikus lelkészeket és lelkészségeket, akik és amelyek az Életünk újság olvasói köréhez tartoznak, megajándékoztuk (és megajándékozzuk) Jakab Antal szentbeszédeinek kétkötetes gyűjteményével (Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016), valamint a készletünk erejéig Szabó Gyula atya Jakab Antal küzdelme a megmaradásért (Ki lesz az utód?) című, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vonatkozó iratait ismertető kötetével (Püski Kiadó, Budapest, 2013). Az emlékév lezárulásáig ily módon Európa nyolc országának több mint húsz magyar katolikus közösségéhez fog eljutni az értékes szellemi hagyaték.

Próbáltunk egész évben – és igyekezni fogunk ezután is – Jakab Antal nyomán mi is szívünk-lelkünk szerint a jóra elkötelezettek lenni.

Székely Pálma