Kezdőlap A lelkiatya válaszol Hogyan él egy szerzetes?

Hogyan él egy szerzetes?

Tisztelt Lelkiatya! Egy szerzetesnőnek mi a feladata? Hogyan kell élnie? Hogyan juthat el a végső fogadalomig? Egyáltalán hogyan kerülhet be egy szerzetes közösségbe?

Kedves Levélíró! A szerzetesség Krisztus radikális, egész szívvel való követését jelenti szegénységben, tisztaságban és engedelmességben. Az léphet rá erre az útra, aki Krisztus erős, lényét betöltő hívását érzi erre, hogy Őneki adja az egész életét.

Ha valaki ilyen hívást érez, akkor ezután egy szerzetes közösségbe kéri a felvételét, mégpedig olyanba, amelyiknek a karizmája, lelkisége, szolgálata közel áll hozzá, ahová hívást érez. Elég sok szerzetesrend van, ezért néha nem is könnyű eldönteni, hogy melyikbe hívja az illetőt Krisztus.

Ha ledöntötte a jelentkező, hogy melyik rendbe kíván belépni, akkor jelentkezik annak a rendnek az elöljárójánál. Ott meg fogják vizsgálni azt, hogy az illető hivatása hiteles-e, pszichikailag és testileg egészséges-e, tudja-e vállalni a szerzetességgel járó terheket, tud-e harmonikusan egy közösségben élni, megvannak-e a szükséges emberi és keresztény erényei, amelyek a szolgálatához szükségesek.

Ha az illetőt felvették, akkor egy sok éven át tartó bevezető időszak (jelöltidő, noviciátus, képzési idő) kezdődik, amelynek során a jelentkező is felméri, hogy valóban ide hívja-e őt Krisztus, be tud-e illeszkedni a közösségbe, tudja-e vállalni a közösség által végzett szolgálatokat, és a közösség (főként az elöljárók) is döntenek arról, hogy az illetőt alkalmasnak tartják-e a szerzetesi életre.

Ha mind az elöljárók, mind a jelölt döntése pozitív, akkor a jelöltet örökfogadalomra engedik, és ettől kezdve egész életén át ebben a szerzetes közösségben szolgálhatja Krisztust.

Ha bizonytalan a hivatását illetően, nagyon javaslom az Iránytű című egy éves felkészítő közösséget, ahol szerzetesek és papok vezetésével sok fiatal azért jön össze hétről hétre, hogy tisztázza a hivatását (http://hivatas.jezsuita.hu/programajanlo/sajat-programjaink/iranytu-hivatastisztazo-muhely).