Kezdőlap A lelkiatya válaszol Miért van ereklye az oltárban?

Miért van ereklye az oltárban?

Azt olvastam, hogy minden oltárban szentek ereklyéi vannak. Hová teszik ezeket, és miért? Rájövök, mennyi titka van az Egyháznak!

Az emberiség kezdettől fogva vallásos volt. Az istentelenség egészen új dolog, az ember lefelé süllyedésének meghatározó, biztos jele. Bizonyítja a mindenütt megtalálható oltár: felemelt asztal az áldozatbemutatás céljára. Minden egyes vallásban központi helye volt ez az áldozat-bemutatásnak. Ez abban állott, hogy az ember számára kedves, értékes dolgot megsemmisítették. A Bibliában az első oltár és áldozat Káiné és Ábelé. Káinét nem fogadta el az úr, Ábelét igen. Ebből lett az első gyilkosság (Ter 4). A másik oltárt Ábrahám építette a hagyomány szerint a jeruzsálemi templom hegyének helyén. Fiát, lzsákot kellett volna feláldozni, a számára legértékesebbet. De nem engedte végül Isten. (Ter 22)

A jeruzsálemi templomban, annak bejárata előtt hatalmas oltár állt faragatlan terméskövekből. El sem tudjuk képzelni, mennyi állat, értékes termény égett ott el. Annyiféle áldozat volt, ahány imánk: engesztelő, kérő, hálaadó. Természetesen az igazi áldozatnál a legfontosabb a lelkület volt: ahogyan adták Istennek. A sokfajta áldozat között a teljesen elégő áldozat, a holocaustum volt első helyen. Ez a legtökéletesebb lelkület: adni, adni, mindent, egészen, nem várva érte semmit. Amikor bűnei miatt fogságba hurcolták a választott népet, az fájt nekik a legjobban, hogy a babilóniaiak elpusztították a templomot, meggyalázták az oltárt és még azt kívánták volna, hogy parancsra dalt énekeljenek. A válasz? „De hogyan énekeljünk éneket az Úrról az idegenek földjén? Jeruzsálem, ha elfeledkezem rólad, száradjon le a jobbom!” (Zsolt 136)

A mi oltáraink valahogy az ószövetséginek a másai. Nálunk is lapjának egyetlen természetes kőből kell lenni, fel kell szentelni, kizárólag az istentisztelet számára kell fenntartani, minden közönséges használat teljes kizárásával. Évezredek óta az oltárt Krisztus, méghozzá a holocaustum, a magát maradéktalanul feláldozó Főpap jelképének tartották. Ezért a szentmisénél ünnepélyes alkalommal megincenzálják tömjénfüsttel, ezért csókolja meg a miséző pap.

Hogy Krisztus Urunk vértanúságát, engesztelő keresztáldozatát, vértanúinak egységét a Fővel és a szentek egységét még jobban kihangsúlyozza az Egyház, ezért már a 2. századtól kezdve a vértanúk sírja közelében vagy pontosan a fölé emelték az oltárt. Amikor pedig ez lehetetlen volt, két vértanú ereklyéjét helyezték az oltárlap alá. Ma is ez a szabály. A liturgikus könyvekbe foglalt szabályok szerint meg kell tartani azt az ősi szokást, hogy a szilárd oltár alá vértanúk vagy szentek ereklyéit helyezik. Így az oltárcsók, amit tájékozatlan és hitetlen emberek hajlamosak kigúnyolni, egyszerre a mi Áldozatunknak, a keresztre feszített Krisztusnak szól, másrészt az Ő leghűségesebb hőseinek, követőinek, a vértanúknak. Ezen ereklyék valódiságáról meg kell győződni, törődni kell velük. Ha a rajta lévő főpásztori pecsét megsérül, ki kell cserélni, újat kell kérni.

Hittanosaim nagyon meghatódtak, mikor az oltárterítőt felhajtottam, az oltárkövet kiemeltem. Az alján megmutattam a pecsétet, rajta a felírást, hogy kiknek az ereklyéit rejtették el a kis sírban. Annak idején a szembeoltárra is kértünk oltárkendőbe rejtett, lepecsételt ereklyét. Ha az ember mindezt tudja, oltáraink valósággal beszélnek Jézus és az Ő hívei áldozatáról.