Kezdőlap A lelkiatya válaszol Mire utal az „Úr” és a „Király” kifejezés?

Mire utal az „Úr” és a „Király” kifejezés?

A napi zsolozsmát mindennap végzem. A zsoltározások végzése közben felfigyeltem arra, hogy az „Úr” és a „Király” szavak értelmezése mást jelent. Mert amikor az „Úr” szót olvasom, önkéntelenül is az „Atyára” gondolok! De, ha a „Király” szót olvasom, akkor meg szintén azonnal, a „Fiúra” gondolok! A kérdésem: a zsoltárt írók maguk is így gondolták?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy imádkozza a zsolozsmát! A zsoltárok a Szentlélek által sugalmazott imák: maga Isten adja ajkunkra a szavakat, amelyekkel Őt dicsőíthetjük, Hozzá kiálthatunk. Ráadásul a zsoltárokat maga Jézus is gyakran imádkozta. Mi is az Ő lelkületével imádkozzuk ezeket az ószövetségi imákat: már az evangélium fényében. Belépünk ezáltal a Szentháromság életébe: a Fiúval együtt szólítjuk az Atyát.

Az Ószövetség magyar (és más nyelvekre lefordított) szövegében az ÚR megszólítás Isten ószövetségi tulajdonnevének (YHWH) az átírása, fordítása. Amikor tehát az ÚR szót olvassuk, gondolunk a személyes Teremtő Istenre, arra, aki Mózesnek így nyilatkoztatta ki magát: „Vagyok aki Vagyok. Aki Van, az küldött téged”. Gondolunk arra az Istenre, aki megszabadította a népét a rabságból és aki a végső időkben Szabadítót, Üdvözítőt ígért az embernek. Így helyesen teszi, ha az ÚR szónál elsősorban az Atyára gondol (bár természetesen a Szentháromság Személyei a teremtésben, a megváltásban is egészen egyek, együtt cselekszenek).

A Király szó az ószövetségben vonatkozik a Teremtő Istenre, aki a világ Királya, de vonatkozik a Messiás Királyra is. Így helyesen teszi, ha ilyenkor különösen is gondol a Fiú személyére, Krisztusra.