Kezdőlap A lelkiatya válaszol Mit jelent a búcsúnyerés?

Mit jelent a búcsúnyerés?

Tisztelt Lelkiatya! Hittanórán azt tanultuk, hogy ha a bűneinkért Istentől bocsánatot kérünk, amint lehet meggyónunk, ő megbocsát nekünk. Szeretném megérteni a búcsúnyerést, ha valaki szentségekkel ellátva halt meg, még szüksége lehet további engesztelésre?

Kedves Levélíró! Az ókorban, ha egy keresztény elbukott az üldözések idején, és megtagadta a hitét, de volt a rokonai, vagy közeli ismerősei közül valaki, aki a hitéért szenvedéseket vállalt, akkor kérhették azt, hogy a hitvalló rokon érdemeire való tekintettel bocsássák meg a hittagadó keresztény bűnét. Ez a búcsúk (egyik) ősi eredete, előzménye. Abban a meggyőződésben tették ezt a keresztények, hogy az egyház egyetlen nagy családot alkot, és ezért a szentek imája segíthet az elbukottaknak, az élők imája segíthet a tisztulás állapotában levőknek, az elhunyt szentek imái segíthetnek az élőknek.

A búcsú nem más, mint az egyház ünnepélyes közbenjáró imája egy élő, vagy a tisztulás állapotában levő emberért. Hisszük, hogy a mi imánk, a szentek imádsága, az egyház imája tudja segíteni a földi, vagy a halálon túli tisztulás útján levő testvéreinket.

A Biblia és a kereszténység arra tanít, hogy csak az az ember léphet Istennel teljes közösségre, akiben nincsen semmi olyasmi, ami Istentől idegen, semmi szeretetlenség, torzulás, tisztátalanság, megkötözöttség. A legtöbb ember úgy hal meg, hogy vannak benne a bűn által okozott sebek, torzulások. A tisztulás állapotában Isten felé közeledünk, és folyamatosan kiég, kitisztul belőlünk mindaz, ami a bűneink következményeként a lelkünket megsebezte. A bűnbánat szentségében (a gyónásban) Isten minden bűnt megbocsát, de a bűn következményei részben megmaradnak: a gyilkos ember áldozata halott marad, a tönkretett, szétvert házasság sok esetben már nem tud helyreállni, egy alkohollal tönkretett emberi szellem és lélek nem lesz már teljesen olyan, mint azelőtt volt, a bűn által bevésődött rossz szokások és emlékek ott maradnak.

A búcsú az egyház és a szentek imája, amely segít minket, segíti az elhunytakat a megtisztulás útján.