Kezdőlap A lelkiatya válaszol Nem kell megszentelni a szombatot?

Nem kell megszentelni a szombatot?

Kedves Lelkiatya! Azt szeretném megkérdezni, hogy mi alapján gondolják általánosan azt a katolikus (és református, stb.) papok, hogy nem kell megszentelni a szombatot? Megszűnt volna ez a parancsolat?

Kedves Levélíró! Krisztus valóban nem törölte el a törvényt. De nem is hagyta meg olyannak, amilyen az első szövetség idején volt. Beteljesítette.

Az első szövetség idejében csak Egyetlen Istent, a Teremtőt volt szabad és kellett imádni. Ezt írta a Tízparancs, és a Biblia számos más helye. Krisztus viszont arra tanít, hogy Ő egy az Atyával, és Őt éppúgy tisztelni kell, mint az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem (Jn 5,23). Tamás apostol ezért is mondja azt Jézusnak: „Én Uram, én Istenem!” (Jn 20,28). Vagyis Jézus tanítása szerint megszegi az Isten törvényét az, aki azt pusztán ószövetségi módon tartja meg, mert az idők teljességében elérkezett a beteljesedés, és aszerint kell Isten törvényét megtartani. Aki nem tiszteli a Fiút, az megszegi az első parancsolatot.

Az első szövetség jele a körülmetélkedés volt. Isten azt parancsolta, hogy az ő népéhez tartozó minden fiúgyermeket metéljenek körül, viselje a testén a szövetség jelét (Ter 17,11). Krisztus a második, az új és örök szövetség közvetítője arra tanít minket, hogy már nem a körülmetélkedés az Istennel kötött szövetség jele, hanem a keresztség az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében (Mt 28,20). Aki ma, az új és örök szövetség idejében még a körülmetélést tekinti a szövetség jelének, az téved, és ellentmond Isten szándékának (Gal 5,1-6). Jézus nem eltörölte a körülmetélkedést, hanem beteljesítette. Nem a testet kell körülmetélni, hanem a szívet, mondja Pál apostol.

Éppen így van ez a szombat esetében is. Jézus nem eltörölte, hanem beteljesítette. Ő maga az igazi Szombat. Ő a végső nyugalom és béke, amit Isten ad a világnak (Zsid 4,1-11). Aki Őt nem tiszteli, nem imádja, az megszegi a szombatot is (hiába tartja meg esetleg a szombati nyugalmat).

Ahogyan az Egyistenhit beteljesedése a Szentháromság, ahogyan körülmetélkedés beteljesedése a keresztség, ahogyan a pászkavacsora beteljesedése az Eucharisztia (Krisztus valóságos Teste és Vére), éppúgy a Szombat beteljesedése Krisztus, az Ő feltámadása, az Örök és leghatalmasabb Ünnep, amelyben győzött a bűn és a halál fölött, amellyel elhozta nekünk Isten békéjét, nyugalmát, az igazi szombatot.

Aki a körülmetélést tartja, megszegi Krisztus új törvényét. Aki a szombatot tartja annak ószövetségi módján, megszegi Krisztus törvényét. Aki a pászkavacsorát tartja, és nem az Eucharisztiát, az megszegi Krisztus törvényét.

Jézus megígérte a tanítványainak, az egyházának, hogy a Szentlélek megtanítja őket mindenre, elvezeti őket a teljes igazságra. A Bibliát az Egyház, az Egyházban élő Szentlélek tudja helyesen értelmezni. Már azt sem tudná, kedves Levélíró, hogy melyik könyvek tartoznak a Bibliába és melyek nem, ha nem az Egyház, az Egyházban élő Szentlélek választotta volna ki – a Lélek segítségével – hogy mely könyvek sugalmazottak, és melyek nem. Ha nem hiszi azt, hogy 2000 évvel ezelőtt az Egyházat vezette a Szentlélek, és helyesen választotta ki a Biblia könyveit (és nem Hénok könyvét vagy Tamás evangéliumát választotta), akkor nem tudja megindokolni, hogy miért hisz a Bibliában. A bibliai kánont az Egyház állította össze.

Éppen így az Egyház értette meg hitelesen azt, hogy mi az, ami a szombatból megmarad, és mi nem. Hogy konkrétan mit is jelent a szombat beteljesedése.

A munkaszünet parancsa, a pihenés és megállás parancsa rendkívül fontos, ez nem szűnt meg. Mi katolikusok is örömteli módon éljük ezt a parancsot hétről hétre.