-1.6 C
Budapest
szerda, 2023. február 8.

A lelkiatya válaszol

Kezdőlap A lelkiatya válaszol
A lelkiatya válaszol” a Keresztény Élet Portál egyik legnépszerűbb rovata. Ha szeretnél választ kapni egy felszentelt paptól hit-és életbeli kérdéseidre, bátran fordulj hozzánk. Kérdésedet – és a rá adott választ – honlapunkon, név nélkül közöljük. Amint a válasz elérhető, e-mailben értesítünk. A lelkiatya eddigi válaszaiért görgess lejjebb.

Hogyan haladhatok a megbocsátás útján?

ima

Kedves Lelkiatya! A hét főbűn a halálos bűnöket jelenti, melyeket minden esetben meg kell gyónni? Mint például a harag. Valakivel már hónapok óta nem beszélek, mert megbántott. Azóta próbáltam már keresni az alkalmat a békülésre, illetve igyekeztem elfelejteni a történteket.

Kedves Levélíró! A ’hét főbűn’ fogalmának magyar fordítása nem egészen pontos. Ezek ugyanis nem annyira bűnök, mint inkább olyan bűnös hajlamok, amelyekből gyakran konkrét bűnök fakadnak. A ’fő’ magyarul kútfőt, forrást is jelent, és itt is ebben az értelemben használjuk. A hét „főbűn” helyesebben hét bűn-forrás, hét olyan kút-fő, amelyből bűnök sokasága tud fakadni.

A harag egy olyan érzelem, amiből tudnak bűnök fakadni, pl. veszekedés, sértés, rágalom, szeretetlen cselekedetek stb. A megbocsátás útja sok esetben hosszú út, fontos lépések sorozatából áll. Az első lépés az, hogy lemondjak a bosszúról, hogy ne én akarjak igazságot tenni a világban. Lemondok arról, hogy én majd visszaadjam, visszafizessem, visszaszúrjak. Az ítéletet Istenre bízom. Véglegesen lemondok a bosszúról. A második lépés az, hogy távolból tudjak pozitívot gondolni róla. Őszintén imádkozni érte. Nem azért, hogy könnyedén éljen a maga hamis életében, hanem, hogy belássa a bűnét. Megtérjen, megtisztuljon. Ha nem megy másképpen, akkor akár szenvedések árán is, de megtisztuljon. A harmadik lépés, hogy apró dolgokat meg tudjak neki tenni. Ha találkozunk, szólok hozzá egy-két szót. Ha szüksége van rá, segítek neki. Még nem érzek semmi szeretetet, de egy-két kis dolgot már meg tudok érte tenni. Csak ezután jön, hogy az ember a szívében is érzi majd a kiengesztelődést, a békét.

Ha a megbocsátásnak ezeken a lépésein elindult, akkor gyónjon, áldozzon nyugodtan, ez a szentségi erőforrás is segíteni fogja Önt abban, hogy haladjon a megbocsátás útján.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Evangélikusként van lehetőség részesülni az Eucharisztiában?

Babits Mihály - Eucharistia
Fotó: Pixabay

Kedves Lelkiatya! Ökumenikus családból származom, édesapám római katolikus volt, édesanyám evangélikus, anyai nagypapám evangélikus lelkész volt. Engem római katolikusnak kereszteltek, nem elsőáldoztam, nem bérmálkoztam, hanem evangélikus konfirmációban részesültem nagybátyám által. Sokat jártam misére is, mivel olyan faluban élünk, ahol nincs evangélikus templom. Ha hiszem, hogy Jézus teste, és vére valóságosan jelen van az Eucharisztiában, akkor részesülhetek-e római katolikus szentáldozásban evangélikusként, miután megbántam bűneimet az Atyaisten előtt? Nekem nagy vágyam, hogy közösen egyesülhessen mindenki a szentségben, és szerintem Jézus is ezt szeretné. A kérdés olyan szempontból is érdekel, hogyha egy katolikus lányba vagyok szerelmes, akkor megélhetem-e így vele együtt a Jézussal való találkozást?

Kedves Levélíró! Nagy öröm volt olvasni a levelét. Sugárzik belőle a hit, a szeretet, a nyitott, őszintén Istent és az igazságot, a helyes utat kereső szív. Nagyon örülök annak, hogy megvan a lelkében az a hit, hogy az Eucharisztia valóban Krisztus teste, ahogyan ezt Ő maga tanította: „az én testem valóban étel… aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van… aki engem eszik, általam él…” (Jn 6,53-57)

A keresztség – a katolikus egyház felfogása szerint – teljesen egyenértékű, bármely keresztény felekezetben is vette fel valaki. Az elsőáldozással, vagy a konfirmációval dől el valakinek a felekezeti hovatartozása. Ezért Ön jelenleg evangélikusnak számít. Rendkívüli esetekben – pl. súlyos betegség, hosszabb idejű olyan helyen való tartózkodás, ahol nincs saját felekezetű istentisztelet – amennyiben Önben megvan a hit, hogy az Eucharisztia valóban Krisztus teste (ahogyan ezt írja is), és megbánja a bűneit, lehetséges az Ön számára az áldozás.

Ha szeretne rendszeresen az Eucharisztiához járulni, akkor kérje a „befogadást a katolikus egyház teljes közösségébe”. Menjen el valamelyik atyához, akit ismer, akihez bizalma van, vagy akár a lakóhelye szerinti plébánoshoz, és mondja el ezt a szándékát. Az atya meg fogja kérdezni, hogy mennyire ismeri a katolikus tanítást. Lehet, hogy kérni fogja, hogy olvasson el egy hittankönyvet (pl. Hitünk és életünk), lehet, hogy egy kis oktatást is tart majd a számára.

Ezután a befogadás egy rövid, egyszerű szertartás keretében történik meg. A szertartást így hívják: befogadás a katolikus egyház teljes közösségébe. Ennek során az illetőnek nem kell semmit megtagadnia az eddigi hitéből. Egyszerűen elmondja a Nícea-Konstantinápolyi (hosszú) hiszekegyet egy kiegészítő mondattal: Hiszem mindazt, amit a katolikus egyház hit és erkölcs dolgában mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot vall és hirdet. Ez a mondat arra a néhány hitigazságra vonatkozik, melyek a katolikus egyház tanításához hozzá tartoznak, de egyes felekezetek tanításából elvesztek, hiányoznak. Ilyen elsősorban az Eukharisztia, a bűnbánat és a házasság szentsége, az elhunytakért való imádság és a szentek tiszteletének helyes volta, a jócselekedetek fontossága a keresztény életben. A hitvallás elmondása után a pap egy áldó imát mond. Ezzel az illető befogadást nyert a katolikus egyházba, katolikussá lett. Ettől kezdve rendszeresen gyónhat és áldozhat.

Hálát adok az Ön őszinte hitéért, és imádkozom Önért!

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Ha valaki már konfirmált, áttérhet a Katolikus Egyházba?

Kedves Lelkiatya! Ha valakit reformátusnak kereszteltek, hogyan válhat katolikussá? Olvastam korábbi válaszaiban, hogy a keresztséget a két egyház kölcsönösen elfogadja. De ha valaki már konfirmált a református egyháznál, ez esetben mi a folyamat?

Kedves Levélíró! Ha a református egyházban megkeresztelt ember konfirmált is, és szeretne katolikus lenni, akkor kérnie kell a befogadását a katolikus egyház teljes közösségébe.

Menjen el valamelyik atyához, akit ismer, akihez bizalma van, vagy akár a lakóhelye szerinti plébánoshoz, és mondja el ezt a szándékát. Az atya meg fogja kérdezni, hogy miért ez a szándéka, kicsit megvizsgálja, hogy a szándék komoly és őszinte-e, valamint meg fogja kérdezni, hogy mennyire ismeri a katolikus tanítást. Lehet, hogy kérni fogja, hogy olvasson el egy hittankönyvet (pl. Hitünk és életünk), lehet, hogy egy kis oktatást is tart majd a számára.

Ezután a befogadás egy rövid, egyszerű szertartás keretében történik meg. A szertartást így hívják: befogadás a katolikus egyház teljes közösségébe. Ennek során az illetőnek nem kell semmit megtagadnia az eddigi hitéből. El kell mondania a Nícea-Konstantinápolyi (hosszú) hiszekegyet egy kiegészítő mondattal: Hiszem mindazt, amit a katolikus egyház hit és erkölcs dolgában mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot vall és hirdet. Ez a mondat arra a néhány hitigazságra vonatkozik, melyek a katolikus egyház tanításához hozzá tartoznak, de egyes felekezetek tanításából elvesztek, hiányoznak. Ilyen elsősorban az Eukharisztia, a bűnbánat és a házasság szentsége, az elhunytakért való imádság és a szentek tiszteletének helyes volta, a jócselekedetek fontossága a keresztény életben. A hitvallás elmondása után a pap egy áldó imát mond.

Ezzel az illető befogadást nyert a katolikus egyházba, katolikussá lett. Bejegyzik a nevét az egyházi anyakönyvbe is. Ettől kezdve gyónhat és áldozhat. Ha szükséges, akkor az első gyónásra, első áldozásra még valamennyi oktatással, esetleg egy katekumen csoport segítségével fel kell készülnie. Ezzel egyidőben, ha szükséges, rendeznie kell a házasságát is, vagyis ha házasságban él, akkor egyházi házasságot kell kötnie.

A bűnben fogant gyermek hogyan illeszkedik Isten tervébe?

Tisztelt Lelkiatya! Gyakorló katolikus vagyok, részt vettem Szentlélek szemináriumon is, aminek hatására az Istenkapcsolatom sokat erősödött. Azt tanítja az Egyház, és ezzel mélyen egyetértek, hogy minden megfogant élet áldás, az Úr ajándéka, akinek életét már előre eltervezte az Úr. Olvastam Gloria Polo Ortiz könyvét is (Akit villámcsapás ért), ő is nagyon szépen leírja, hogy a fogantatás pillanatában egy nagy fény képződik a megfogant élet körül, és az egész Mennyország örvendezik. Viszont, abban nem látok teljesen tisztán, hogy ha egy gyermek bűnös kapcsolatból fogant, akkor vajon hogy illeszkedik a Mennyei Atya tervébe, hogy azt a kapcsolatot is megáldja egy új élettel?

Kedves Levélíró! A bűnös emberi tettek nem teszik lehetetlenné, nem teszik tönkre Isten munkáját a világban. Ha egy embert megkínoznak és megölnek, az szörnyű. De az illető lehet vértanú, pontosan ezen szörnyűség által. Az ő halála mégis szent, amelyben Isten jelen van, Isten megáldja és magához veszi őt.

Ha egy pap bűnös módon él, és így keresztel, gyóntat, misét mond, a pap bűnei ellenére Isten ezekben a szentségekben valóságosan megjelenik és cselekszik. Isten minden keresztelőn cselekszik, akár szent pap keresztel, akár nem.

Éppen így, Isten minden gyermek fogantatásakor cselekszik. Akkor is, ha egy asszony erőszak áldozata, akkor is, ha házasságtörésből fogan az a gyermek, akkor is, ha abban a házasságban már régen kihűlt a szeretet. A szülők bűne miatt Isten nem sújtja a gyermeket. Az ő élete szent, Isten csodája, az Ő nagy kegyelmi ajándéka. Őt is ugyanaz az isteni szeretet ragyogja be, mint bármely más gyermeket.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Isten elítéli a szépítkezést?

szépítkezés
(Fotó: Pixabay.com)

Tisztelt Lelkiatya! Húszéves vagyok, hiszek Istenben, a családom is hisz Istenben, de nem vagyunk templomba járó család. A kérdésem az lenne, Isten elítéli azt a lányt, aki szereti a szép ruhákat, a sminket, tehát szeret szépen kinézni, kihozni magából a maximumot, de csakis a maga kedvéért, nem azért, hogy a férfiakat elcsábítsa? Szoktam beszélgetni a neten más hívő lányokkal is, és van, aki szerint a smink, a kirívó színű ruha, a bikini bűnös dolog, de szerintem Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, és a nők szeretnek nagyon csinosnak kinézni, csak úgy, a maguk kedvéért. Szerintem fontos ezt megélni, mert enélkül megkeserednénk.

Kedves Levélíró! Teljesen igaza van, Isten nem ellensége a szépségnek. Ellenkezőleg, ő alkotta szépnek az emberi testet és az egész világot is, és akarja, hogy szépítsük a világot és önmagunkat is. A Bibliában az Énekek Éneke könyve elejétől végéig dicséri a menyasszony szépségét.

Természetesen fontos arra figyelni, hogy a szépítkezés ízléses és ne túlzott legyen, hogy ne a nemi vágyak felkeltése legyen a célja vagy eredménye. Az igazi szépség nem is elsősorban a külsőben van, hanem belülről sugárzik. Erről is ír a Biblia: „Az asszonyoknak… ne a külső hajdísz, az arany viselése vagy fényes ruha legyen az ékességük, hanem ami a szívben rejtőző, múlhatatlan ékszer: a szelíd és nyugodt természet. Ez értékes Isten szemében. Hiszen egykor így ékesítették fel magukat a szent és Istenben bízó asszonyok is.” (1Pt 3,1-5)

A pure fashion mozgalom pontosan erre törekszik: igazán szép, de nem túlzó, nem kihívó ruhákat ajánl lányoknak, asszonyoknak (tovább).

A nők számára különösen is fontos a szépség, mert bennük a test és a lélek sokkal szorosabban egységet alkot, mint a férfiakban. A nő akkor tudja magát igazán jól érezni a bőrében, ha szépnek érezheti magát.

Örüljön a szépnek, legyen érte hálás, ápolja, és találja meg mindebben a helyes mértéket és irányt!

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Hogyan győzzem meg lányomat, hogy unokáimat megkereszteljék?

Joachim Patinir: Szent János megkereszteli Jézust

Kedves Lelkiatya! Hogyan győzzem meg lányomat, hogy unokáimat megkereszteljék? Majd ha felnő, eldönti, milyen vallású akar lenni? Hiszen ő bérmálkozó is volt. Férje ortodox, aki ragaszkodna is hozzá. Milyen érveket hozhatnék fel a keresztelés mellett?

Kedves Levélíró! Azt mondani, hogy majd ha felnő, eldönti: elég nagy butaság. Ha a szülő a matematikával vagy az angol nyelvvel kapcsolatban is azt mondaná, hogy majd ha felnő, eldönti, hogy akar-e matekot vagy angolt tanulni, akkor a gyerek soha nem fogja tudni egyiket sem. A szülő nem kérdezi meg a gyerektől, hogy akar-e iskolába járni, akar-e fogat mosni stb. hanem eldönti helyette, mert tudja hogy ezek jó és nélkülözhetetlen dolgok. Ha nem „kényszerítené” a gyerekét rendszeres fogmosásra, annak tönkremennének lassan a fogai, akkor a gyerek felnőtt fejjel joggal mondhatná az édesanyjának: Miért hagytad, hogy tönkremenjenek a fogaim, miért nem vigyáztál rám?

Ha a szülő egy kicsit is meg van arról győződve, hogy Isten létezik, hogy ő a mi Teremtőnk, hogy az emberi szívet egészen csak Ő tudja betölteni, akkor a világ legtermészetesebb dolga, hogy akiket szeret, azoknak ezt a kincset megpróbálja átadni. Ettől a hittől lesz a gyermek számára csodálatos a Karácsony, nem az ajándékoktól, ettől fog csillogni a szeme, ettől fogja magát teljes biztonságban érezni Isten tenyerén. Ne vegye el a gyermekétől ennek a boldog, felhőtlen gyermekkornak a lehetőségét!

A gyermek felnőtt korában természetesen dönt majd. De igazán akkor tud hit és nem hit között választani, ha megismerte a hitet. Ha fogalma sincs róla, ha nem ízlelte meg, akkor fogalma sem lesz arról, hogy mit utasít el.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Hitelesek Jim Blount atya próféciái?

Prohászka Ottokár Krisztus áldozatáról

Tisztelt Lelkiatya! Az egyik ismerősöm felhívta a figyelmemet a mostanság terjedő próféciákra, pl. Jim Blount atya próféciájára, amit a Szeretetláng-fesztiválon mondott. Erről tőle függetlenül korábban is hallottam többször is, és félelmet keltett bennem is elsőre. De más próféciákat is sorolt az ismerősöm, melyek egy részéről nem is hallottam még, és nagyon félelmetesek. Mennyire lehet komolyan venni ezeket a próféciákat, mennyire hitelesek?

Kedves Levélíró! Jim Blount atya hiteles, Isten kegyelme által vezetett ember, ezt az életének nagyon sok eseménye mutatja.

Az isteni üzenetek mindig az emberi szavak köntösébe öltöztetve, egy adott ember szavaival, hasonlataival, jelképeivel megfogalmazva hangzanak el itt a földön. A Biblia szavai is ilyenek. Magyarázni kell őket, sokszor nem szó szerinti a jelentésük.

Jim Blount atya szavaiban – úgy gondolom – az isteni üzenet az, hogy nagy veszély fenyegeti a világot, és benne minket is. A fekete sereg képét nem kell betű szerint érteni. Ez a kifejezés, ez a kép jelenthet nem csak katonai támadást, hanem szellemi, lelki veszélyt is.

Az imádság, a megtérés valóban rendkívül fontos. Jim Blount atya szavain keresztül erre akar minket hívni, felszólítani Isten. Ő ma is a gondunkat viseli, tenyerén tartja a világot. Nem megijeszteni akar, hanem megtérésre hív.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Istent soha senki nem látta?

Isten neve

Tisztelt lelkiatya! Miért mondja az írás azt Pálnál, hogy Istent soha senki nem látta? Amikor István (első vértanú) azt mondja: „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján”.

Kedves Levélíró! Valóban a János evangéliumban ezt olvassuk: „Istent soha senki sem látta.” (Jn 1,18) Pál apostol is hasonlóan fogalmaz: Isten „a boldog és egyedüli uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat; övé a dicsőség és az örök hatalom! (1Tim 6,15-16)

Isten fölöttünk áll, egy más létszinten létezik, mint mi. Hasonlóan ahhoz, ahogyan egy állat is más létszinten létezik, mint az ember. Ha egy kisegér egy ember lábához ül, miközben ő József Attila verseit olvassa, nem tudja felfogni, hogy itt mi történik. Nincs rá érzékszerve, mert egy más létszinten létezik. Hasonlóan az ember sem képes látni, felfogni Istent a maga érzékszerveivel, képességeivel, mert Ő fölöttünk áll, egy más lét szinten létezik.

Azonban ez az Isten, aki természete szerint láthatatlan láthatóvá tette önmagát. Lejött a térbe és az időbe, hogy befogadhassuk, felfoghassuk, egyesülhessünk vele. Ezért mondja az evangélium: „Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya keblén van, Ő nyilatkoztatta ki… Mi láttuk az Ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” (Jn 1,15.18) Ezért láthatta őt István diakónus is. Látta, mert Isten, aki természete szerint láthatatlan, mégis láthatóvá tette önmagát. Megtapasztalhatóvá teszi önmagát úgy, és akkor, amikor Ő azt akarja.

Katolikusként lehetek református gyermek keresztszülője?

Varga Gyöngyi: Keresztelési áldás

Kedves Lelkiatya! Négy éve született a testvérem nagyobbik lánya, akinek a keresztelőjére felkértek mint keresztszülőt. Párom és én katolikusok vagyunk, viszont a gyermek reformátusként lett megkeresztelve. A katolikus egyház elismeri a gyermeket mint a keresztlányunk?

Kedves Levélíró! Örülök a bátyja kislánya születésének, és hogy Önöket kérték fel keresztszülőknek. A keresztszülő feladata az, hogy segítsen a gyermek hitre való nevelésében. Tegyenek meg minél többet azért, hogy a keresztlányuk megismerje Isten szeretetét, a Bibliát, a templomot, a hit örömét. Vigyék el néha magukkal Szentmisére, zarándokhelyekre.

A református templomban kapott keresztséget a katolikus egyház is teljes értékű keresztségként fogadja el. A felekezeti hovatartozás nem is a keresztségkor dől el, hanem az elsőáldozáskor vagy a konfirmációkor.

A más felekezetben megkereszteltek keresztszüleire nincsenek különleges egyházi szabályok, és nincsenek nyilvántartva sem az ilyen keresztszülők. Tekintsék ezt a feladatot ajándéknak, lehetőségnek, amelyen keresztül egy gyermek életét teljesebbé, gazdagabbá tehetik.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Hozzájárulhatok, hogy a testemet halálom után tudományos célokra használják?

Tanúságtétel a kórházban
Tanúságtétel a kórházban

Kedves Lelkiatya! Két éve aláírtam a kórházban, hogy a testemet odaadom boncolásra, tudományos célokra. Most 84 éves vagyok, nyugtalanít, hogy mi lesz a lelkemmel.

Kedves levélíró! Az örök életünk nem függ attól, hogy valakinek mi történt a fizikai testével. Ha valakinek a teste elégett, ha vadállat falta fel, akkor is része lehet az örök boldogságban. A testünk anyaga az életünk során hét évente teljesen kicserélődik. Nem attól ugyanaz a testünk, hogy ugyanazokból az atomokból áll. A feltámadott test más lesz, mint ez a földi. Így mondja a Biblia: „szellemi testben támadunk fel”.

Ha valaki odaadja a testét, azzal életeket menthet meg. Ne nyugtalankodjék e miatt. Ajánlja az életét Isten kezébe, és imádkozzon azokért is, akiknek segíteni fog a teste odaajándékozásával.