16.4 C
Budapest
péntek, 2022. szeptember 30.

A lelkiatya válaszol

Kezdőlap A lelkiatya válaszol
A lelkiatya válaszol” a Keresztény Élet Portál egyik legnépszerűbb rovata. Ha szeretnél választ kapni egy felszentelt paptól hit-és életbeli kérdéseidre, bátran fordulj hozzánk. Kérdésedet – és a rá adott választ – honlapunkon, név nélkül közöljük. Amint a válasz elérhető, e-mailben értesítünk. A lelkiatya eddigi válaszaiért görgess lejjebb.

Szabad imádkozni a vértanúhalálért?

katona

Kedves Lelkiatya! Az lenne a kérdésem, hogy „legális” imaszándék-e Isten előtt, ha valaki azért imádkozik, hogy amikor majd Isten úgy dönt, hogy meg kell halnia, ilyen vagy olyan módon halhasson meg? Magyarán szabad-e egy „szimpatikus” halálnemért imádkozni, természetesen azzal együtt, hogy legyen meg az Ő akarata? Isten meghallgatja-e az ilyen imát, vagy ilyesmiért imádkozni bűn, szentségtörés?

Konkretizálva a kérdést: gyerekkorom óta csodáltam a történelemnek azokat az (akár névtelen, akár ismert) hőseit, akiket viharos, háborús időkben pusztán a meggyőződésükért, tágabb értelemben vett hitükért, álláspontjukért ítéltek halálra és végeztek ki, és az utolsó percig bátrak és hűek tudtak maradni ahhoz, amiben hittek, és tudatosan, büszkén vállalták a sorsukat a bitó alatt vagy a kivégzőosztag előtt is. Ezt nagyon nemes és szép halálnak gondolom, mert szerintem ez egy végső, nagy jellempróba az emberre nézve, és emiatt van értelme. A magyar történelem tele van ilyen hősökkel, s én a hosszú és soha véget nem érőnek hitt békekor szülötteként már-már kicsit irigyeltem is őket, amiért nekik, a saját történelmi korukban élve és halva részük lehetett benne.

Ma, amikor félő, hogy viharos idők köszöntöttek Európára, és talán eljön a sokszor megjövendölt III. világháború is, ez a fajta tudatos halál szöges ellentétben áll a tömegpusztító fegyverek névtelen és arctalan, totálisan értelmetlen pusztításával, ami ráadásul talán készületlenül, álmában, vagy méltatlan helyzetben éri az áldozatait.

Szabad-e úgy imádkozni, hogy habár, mint a legtöbb ember, élni szeretnék, ha az Úrnak nem terve velem, hogy megéljem a következő békekort, akkor ne ilyen névtelen-arctalan-értelmetlen halált adjon, hanem fordítsa úgy a sorsomat, hogy megtapasztalhassam a hősi halál vizsgáját, ami gyerekkorom óta vonzott? Avagy Isten haragszik ezért, és bűn, mert a nemes halál végső soron az emberi büszkeség és egoizmus kívánsága?

Kedves Levélíró! Különleges, ugyanakkor nagyon szép és értékes a levelében az, hogy vágyik a hősies halálra, a vértanúságra, életének bátor feláldozására. Úgy gondolom, hogy minden hiteles keresztény emberben, sőt igazából minden jóakaratú és erkölcsi értékek mentén élő emberben meg kell, hogy legyen a készség, hogy ha kell, feláldozza az életét a hitéért, a szeretteiért, a hazájáért vagy a legalapvetőbb emberi értékek védelmében. Örülök, hogy Önben ez a vágy, ez a készség megvan. Őrizze ezt, és igyekezzen nap mint nap megélni kis meghalásokban, amikor meg kell halni a kényelemnek, az önzésnek, a bűnnek, hogy szeretetben, Istenben élhessünk. A vértanúság vágya ne legyen felmentés a nap mint nap megélt valós, hiteles, szép élet alól!

A vértanúság ajándék. Nem lehet direkt módon törekedni rá. Kérheti néha ezt a kegyelmet, de ne ez legyen az imádságának fő hangsúlya! Sokkal inkább kérje a hűség, a nagylelkűség kegyelmét a mai napra!

Hány keresztszülőt lehet választani egy gyermeknek?

Varga Gyöngyi: Keresztelési áldás

Kedves Lelkiatya! Görögkatolikus az egész családunk, és a születendő gyermekünknek szeretnénk keresztszülőket választani. Párom családjából és az én családomból is szeretnénk egy egy házaspárt felkérni; akik közül hárman katolikusok, egy pedig református. Hány keresztszülője lehet egy gyermeknek?

Kedves Levélíró! A jelenleg érvényes egyházi szabályozás szerint egy gyermeknek csak egy keresztanyja, vagy csak egy keresztapja, vagy egy keresztapja és egy keresztanyja lehet (C.I.C. 873.kán.). Ezt a rendelkezést azért hozták, mert Európában az elmúlt évszázadokban túlságosan elterjedt a szokás, hogy egy gyermeknek sok-sok keresztszülőt szántak.

A szabály mögött az a gondolat van, hogy a keresztszülőség egy komoly, személyes kapocs keresztgyermek és keresztszülő között. Ahogyan egy gyermeknek nem lehet 3-4 anyukája, csak egy, úgy keresztanyja is egy lehet. A szerep fontosságát akarta az egyház megvédeni.

A keresztszülők mellett lehetséges más személyeket is felkérni, akik lehetnek a keresztelés tanúi (C.I.C. 874. kán. 2§).

Esetleg lehet az is megoldás, hogy majd a következő gyermeküknek, a születendő kistestvérnek a másik keresztszülő párt kérik meg.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek

Szentségi házasságnak számít egy Jehova tanúi-taggal kötött házasság?

Üdvözülhetek elvált és újraházasodott emberként?

Kedves Lelkiatya! Egy ismerőősöm, aki református férfi, korábban házasságot kötött egy Jehova tanúihoz tartozó nővel. Később elváltak, gyermekük nem született. Most a férfi egy katolikus hölgyet venne feleségül. Lehetséges az egyházi házasságkötés?

Kedves Levélíró! Igen, ebben az esetben a református vőlegény egyházilag szabad állapotú, ugyanis az első házassága nem volt teljes értékű. A Jehova tanúi kisegyház nem a Szentháromság nevére keresztel (és nem is hiszi a Szentháromság hitigazságát), így a Jehova tanúi szoros értelemben nem keresztények. Ezért az esetükben a házassági igen nem létesít szentségi házasságot.

Protestáns emberek is imádkozhatják a rózsafüzért?

rózsafüzér

Tisztelt Lelkiatya! A kérdésem az lenne: protestáns emberek is imádkozhatják a rózsafüzért?

Kedves Levélíró! Természetesen igen. Egyébként az Üdvözlégy Mária imádság szövegének jó része a Bibliából való (Lk 1,28.42), és a Rózsafüzér titkai is mind a nagy bibliai eseményeket veszik sorra. A Szűzanya a Biblia tanítása szerint a menny királynője (Jel 12,1-2.5), akit „boldognak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,48), aki telve van kegyelemmel (Lk 1,28), és akit Krisztus a kereszten a szeretett tanítvány, s ezáltal a többi tanítvány édesanyjának is rendelt (Jn 19,27). Így a Rózsafüzér ima nem mond ellent egy református ember bibliás hitének, sőt azzal teljesen egybecseng, azt kiteljesíti. A Szűzanyát nem imádjuk, nem őhozzá imádkozunk, hanem Istenhez, csakis Istent imádjuk. A Szűzanya közbenjár értünk a maga imájával, úgy, ahogyan ezt tette a kánai menyegzőn (Jn 2,3-5) vagy Pünkösdkor, a Szentlelket hívva az apostolokkal együtt (ApCsel 1,14).

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek

Megcsalásnak számít az erkölcstelen képek nézegetése?

számítógép

Tisztelt Lelkiatya! A következő kérdésem lenne Önhöz a bibliai Ige szerint. „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek 4,23) „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Máté 5,28) Mert minden kéjsóvár pillantás veszélyezteti a házasságodat. Minél kevésbé vágysz a házastársadra, annál inkább keresed az ürügyet a fantáziád igazolására. Erről beszélgettem az egyik barátnőmmel, aki azt mondta, ha fizikai kapcsolat nincs a férjnek az interneten magukat mutogató nőkkel vagy máshol látott nőkkel, az nem megcsalás. Szerinte az sem megcsalás, ha a házastárs elutasítja a feleséggel való házaséletet, testi kapcsolatot, helyette pornót néz, önkielégítést végez rendszeresen. Sajnos az Interneten, a televízióban egyre több szexuális tartalmú fotó, videó jelenik meg. A Jóisten mindenkinek szabad akaratot adott, de hogy helyesen cselekszik, erkölcsösen él-e az illető, az csak rajta múlik. Szeretném tudni mi erről az Ön véleménye.

Kedves Levélíró! Isten eredeti terve szerint a testi kapcsolat célja a férj és a feleség eggyé válása, a szerelmük kifejezése és ápolása, valamint a gyermeknemzés. Olyan bensőséges dolog, amely nem az internetre való közszemlére, nem élvezeti cikk, vagy árucikk. Sajnos a mai internet tele van ezzel, óriási károkat okozva nagyon sok ember lelkének, sok fiatalnak, sok házasságnak. Nagy szükség volna az internet megtisztítására, szabályozására. Egy áruházba sem tehet ki senki mérgező élelmiszereket, nem a vásárlóra bízzák, hogy válogasson a mérgező és a tápláló ételek között, éppígy az internetre, a szellemi áruház polcaira sem volna szabad senkinek lelket mérgező, kártékony, a szerelem titkát és a női méltóságot lealacsonyító tartalmakat feltenni.

Szintén a házasság ellen elkövetett bűn, ha valamelyik fél hosszabb időn át elutasítja a házastársával való testi kapcsolatot. Ez alól természetesen kivétel a betegség, az idős kor, vagy más olyan súlyos körülmény, amely indokolttá teszi a testi kapcsolat megszüntetését.

Ha egy férj ilyesmit néz, és közben esetleg önmagával is vétkezik, azzal nyilvánvalóan bűnt követ el. A bűnének a súlya kisebb, mintha egy másik nővel paráználkodott volna. Más súlya van egy gondolati bűnnek, más egy kimondott szónak, más a tekintettel való véteknek, más az elvégzett cselekedetnek. Meg kellene próbálni a férjet segíteni abban, hogy ettől a bűntől megszabaduljon.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek

Hogyan szabadulhatnék meg a bűneimtől?

Őszinte gyónás
Fotó: Pixabay

Kedves Lelkiatya! Nagyon sokat szorongok, ebben Isten szeretete segítséget nyújt. Rengeteget vétkeztem az elmúlt időben, és háttérbe szorítottam a hitemet. Mi lenne a bűnbánat kinyilvánításának a módja? Imádkozom, és ritkán ugyan, de járok templomba is.

Kedves Levélíró! A soraiból érződik, hogy fontos az Ön számára a hit, keresi a kapcsolatot Istennel, vágyik a vele való találkozásra. Ez a keresés és Isten utáni vágy nagy ajándék. Legyen érte hálás. Őrizze meg nyitott szívét, Isten utáni vágyakozását.

A bűnök meglátása és felismerése is fontos jele annak, hogy Isten fénye már ott világít a szívében. Ebben a fényben meg tudja látni a maga sötétségeit, bűneit, ezek a sebek fájnak, és keresi rájuk a gyógyulást. A bűnbánata azt jelzi, hogy a lelke él, a szíve érzékeny. Érzi Isten fényét, az Ő tisztaságát, és ezért fájdalmasan éli meg a saját Istentől való távolságát.

A bűneinkből egyetlen Gyógyítónk, egyetlen Szabadítónk Jézus, az Ő keresztje. Kérje az Ő irgalmát! Tegye le bűneit a bűnbánat szentségében, és elnyeri a bűnbocsánatot, átélheti a megtisztult lélek örömét!

Keressen olyan közösséget, ahol másokkal együtt járhat a hit és a szeretet útján! Keressen segítő embereket, pszichológust, lelkivezetőt, barátokat, akik segítenek a problémái megoldásában!

Más rend tagjai is felvehetik a kármelita skapulárét?

Ne akarj kereszteden könnyíteni

Tisztelt Lelkiatya! Érdeklődni szeretnék, hogy felveheti-e a kármelita skapulárét olyan személy, aki már tagja másik szerzetesrendnek (pl. ferences világi rend). A kettő kizárja-e egymást?

Kedves Levélíró! Nincs semmi akadálya, hogy valaki, aki már egy harmadrend tagja, a skapulárét is felvegye (a Skapuláré Társulathoz való csatlakozási szándék nélkül). Ha a skapuláré viseléséhez tartozó feltételeknek megfelel (rendszeres imaélet és szentségi élet), akkor egy másik lelkiség tagja is viselheti. Az egyházban az egyes lelkiségek nem zárják ki egymást, hiszen szentjeink mind az egyetlen Krisztust követték, a lelkiségük különböző utakon, de az egyetlen Krisztushoz vezet.

Házasságtörő az ismerősöm

Házasságtörő az ismerősöm
Fotó: Pixabay
Tisztelt Lelkiatya! Egyházközségünk tagja egy fiatal házaspár, akiknek kicsi gyermeke van. Nemrég tudomásomra jutott, hogy a feleség házasságon kívüli viszonyt folytat. Sajnos viselkedése kettős és egyre merészebb, a férje nem is tudja. Elég régóta van információm és őrlődőm: mi ilyenkor a helyes teendő? Jelezzem a lelkipásztorunk felé? A férj felé? Sajnálnék tönkre tenni egy szép családot, de méltatlan viselkedésnek tartom.

Szabad vasárnap dolgozni a vendéglátásban?

Szemtelen pincér

Tisztelt Lelkiatya! Vonatkozik-e a vasárnapi/parancsolt ünnepnapi munkavégzés tilalma a vendéglátásra? Szabad-e dolgozni üzletben, étteremben, szállodában? Illetve szabad-e igénybe venni ilyen szolgáltatásokat vasárnap?

Kedves Levélíró! Isten egyik fontos parancsa a hetedik nap megszentelése. Fontos, hogy hétről hétre egy napig letegyük a munka terheit, és időt szenteljünk neki, időt szenteljünk a szeretteinkre.

Ugyanakkor a munkaszünet parancsát megelőzi az emberszeretet parancsa. Jézus azt mondta: „Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért.” A hetedik napon, amit Jézus feltámadása óta vasárnap ünneplünk, nem végzünk fárasztó, nehéz, pénzkereset céljából vállalt munkákat, de ez alól vannak fontos kivételek. Természetesen vasárnap is gyógyítani kell a betegeket, el kell hárítani a katasztrófákat, benzint kell tölteni az autókba, ki kell szolgálni a szállodákban pihenőket, vagy az étterembe betérőket.

Akinek ilyen típusú munkája van, amit néha vasárnap is végeznie kell, az igyekezzen a hét egy másik napján megtartani a munkaszünetet, időt szentelni Istennek és a pihenésre. Ha csak lehet, szombat este, vagy vasárnap (reggel vagy este) vegyen részt a Szentmisén, de ha egy-egy alkalommal ez lehetetlen a munkavégzés miatt, akkor hétköznap pótolja be a vasárnap elmaradt Szentmisét.

Hallgathatom a Hit Gyülekezete igehirdetéseit?

Képünk Illusztráció

Tisztelt Lelkiatya! Ahogy egy korábbi válaszában leírta, a Hit Gyülekezete nem az eredeti Egyházzal van közösségben. Azt szeretném megkérdezni, hogy ettől függetlenül hallgathatom-e az igehirdetéseiket, mert nagyon sokat adnak nekem. Vannak olyan megnyilvánulásaik, amik nem tetszenek (sikoltások, dobálják magukat), de az igehirdetéseket szívesen hallgatom.

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy keresi Isten útját, hogy hallani akar Róla, be akarja Őt fogadni! A Hit Gyülekezete – ahogyan írja is – nagyon sok értéket hordoz, de van egy-két nagy hiányossága is. A nagy értéke az erőteljes igehirdetés, a gyönyörű istendicséret és énekek, a sok megtérés, megújult életek. A hiányossága, hogy elveszítették a szentségek (főként az eucharisztia) kincsét, amely nem csak megemlékezés vagy jelkép, hanem Krisztus Teste, Ő maga. Ez a szentség a szentségi papság által valósul meg, amely küldetést az apostolok kézrátétellel adtak tovább, és amelyet így ad tovább azóta is megszakítatlanul a Katolikus Egyház. Valóban idegenek a furcsa érzelemmegnyilvánulások (nevetés, sikoltozás stb.) is, ilyesfajta dolgokról a Biblia nem ír.

A tanácsom az, hogy az igehirdetéseket – némi óvatossággal – hallgathatja, de mindig legyen tudatában annak, hogy van egy-két kérdés, amelyben nem felelnek meg a krisztusi tanításnak. Javaslom olyan igehirdetők hallgatását, akik nagy hitelességgel és tűzzel a teljes krisztusi tanítást adják át (pl. Barsi Balázs atya). Sok áldást, kegyelmet kívánok Önnek.