Kezdőlap A lelkiatya válaszol Katolikus hívő nyerhet feloldozást református istentiszteleten?

Katolikus hívő nyerhet feloldozást református istentiszteleten?

Kedves Lelkiatya! Katolikus hívő, aki részt vesz egy református istentiszteleten, feloldozást nyerhet a bűnei alól? Később áldozhat e katolikus szertartáson, ha közben bűntelen marad?

Kedves Levélíró! Jézus ezt mondta a 11 apostolnak a feltámadása után: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek ti megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, bűnben marad.” (Jn 20,23) A bűnök megbocsátásának küldetését, az erre való felhatalmazást az apostolainak adta át. Az apostolok ezt a küldetést és felhatalmazást a kézfeltétel által adták tovább utódaiknak, a püspököknek és a papoknak (vö. 2Tim 1,17). A katolikus egyházban – amelyet nem emberek hoztak létre, hanem 2000 év óta megszakítatlanul létezik, amelynek valóban a történeti Krisztus az alapítója és eredete – a kézfeltételek megszakítatlan sora egészen Krisztusig és az apostolokig megy vissza.

A protestáns egyházakban, amelyek a reformáció idején elszakadtak a katolikus egyháztól, megszakadt ez a folytonosság. A bűnbánat szentségét nem is tekintik szentségnek, nem gyakorolják. Így egy református istentiszteleten nem lehet azt a szentségi, teljes értékű, Krisztustól kapott bűnbocsánatot elnyerni, amelynek közvetítését Krisztus az apostolaira bízta.

Helyes és építő dolog református (vagy más protestáns) istentiszteleten részt venni, nagyon sokat lehet épülni a prédikációból, az énekekből, az ott levők hitéből. Ha azonban a bűnei bocsánatát szeretné elnyerni, akkor bánja meg őket, gyónjon meg egy katolikus templomban, és csak ezután, tiszta lélekkel járuljon az Eucharisztia titkához, vegye magához Krisztus szent testét.