Kezdőlap A lelkiatya válaszol Istent soha senki nem látta?

Istent soha senki nem látta?

Isten neve

Tisztelt lelkiatya! Miért mondja az írás azt Pálnál, hogy Istent soha senki nem látta? Amikor István (első vértanú) azt mondja: „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján”.

Kedves Levélíró! Valóban a János evangéliumban ezt olvassuk: „Istent soha senki sem látta.” (Jn 1,18) Pál apostol is hasonlóan fogalmaz: Isten „a boldog és egyedüli uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat; övé a dicsőség és az örök hatalom! (1Tim 6,15-16)

Isten fölöttünk áll, egy más létszinten létezik, mint mi. Hasonlóan ahhoz, ahogyan egy állat is más létszinten létezik, mint az ember. Ha egy kisegér egy ember lábához ül, miközben ő József Attila verseit olvassa, nem tudja felfogni, hogy itt mi történik. Nincs rá érzékszerve, mert egy más létszinten létezik. Hasonlóan az ember sem képes látni, felfogni Istent a maga érzékszerveivel, képességeivel, mert Ő fölöttünk áll, egy más lét szinten létezik.

Azonban ez az Isten, aki természete szerint láthatatlan láthatóvá tette önmagát. Lejött a térbe és az időbe, hogy befogadhassuk, felfoghassuk, egyesülhessünk vele. Ezért mondja az evangélium: „Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya keblén van, Ő nyilatkoztatta ki… Mi láttuk az Ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” (Jn 1,15.18) Ezért láthatta őt István diakónus is. Látta, mert Isten, aki természete szerint láthatatlan, mégis láthatóvá tette önmagát. Megtapasztalhatóvá teszi önmagát úgy, és akkor, amikor Ő azt akarja.