Kezdőlap A lelkiatya válaszol Megaláz a főnököm

Megaláz a főnököm

Tisztelt Lelkiatya! Nagy bajba kerültem a munkahelyemen. A főnöknőm meghazudtolt egy 17 éves diák előtt, nagyon etikátlan módon járt el. Nagyon megalázott, úgy bánt és bánik velem, ami nem megengedhető. 38. éve tanítok, ebben az iskolában 29. éve. Két és fél évem van a nyugdíjig, de ez a helyzet tarthatatlanná kezd válni. Sikeres tanárnő vagyok, de a főnököm a sikereimet s az egész munkámat sem ismeri el. 14 évvel idősebb vagyok ennél a nőnél, az én korosztályom tagjaival hasonlóan ellenségesen viselkedik. Nem tudom, mit kellene tennem, imádkoztam sokat, de nem jött igazán megnyugtató válasz. Mit tegyek?

Tisztelt Tanárnő! Igen fájdalmas dolog azt átélni, hogy valakit a főnöke megszégyenít, megsért, mások előtt meghazudtol. Gondoljon azonban arra, hogy igazán az számít, amik Isten szemében vagyunk. Ha bárki megalázza is, a lelke mélyén mindig érezze, hogy én Isten színe előtt állok, az Ő gyermeke vagyok. Ez adjon magának mindig belső nyugalmat, biztonságot, erőt.
A diákokkal a tanórákon a tanár van jelen. Ez egy óriási lehetőség is. Egy művelt és becsületes, emberséges tanárt a diákok (legalábbis a nyitott szívű, értelmes diákok) becsülni fognak, akármit is mond ellene a felettese. Próbálja ilyen módon megnyerni ezt a csatát a diákjai előtt. A felettessel ne foglalkozzon túl sokat. Koncentráljon arra, ami az osztályteremben történik. A tanár fő munkaterülete ez.

Imádkozzon a feletteséért is, hogy ő is belássa a tévedését, az élete jó irányban alakuljon! Lehet, hogy a diákjai számára pont azzal fog leginkább példát adni, az lesz számukra a legmaradandóbb élmény a maga egyéniségéből, ha látják, hogy milyen emelt fővel, nyugalommal, belső békével viselte el ezt a megaláztatást.

Adjon hálát az Úristennek, hogy az egyik legszebb és legfontosabb hivatást, a tanári hivatást adta magának! Akkor is legyen ennek tudatában, ha kívülről nem kap sok megbecsülést, megerősítést. Isten áldja meg és jutalmazza meg bőségesen a hosszú idő óta végzett munkájáért, mindazért, amit a gyerekekért, fiatalokért tett!