Kezdőlap A lelkiatya válaszol Megromlott a házasságom

Megromlott a házasságom

Vita vagy veszekedés?

Tisztelt Lelkiatya! Első feleségemmel 2002-ben kötöttünk házasságot, amely sajnos nagyon hamar, fél év elteltével megromlott a házasságom és 2003-ban el is váltunk. Ezt követően megismerkedtem egy református lánnyal, akivel 2011-ben kötöttünk polgári házasságot. Akkor az volt az elhatározásom, hogy szeretnék újra egyházi házasságot kötni új feleségemmel. Ezért a korábbi házasságom érvénytelenítése iránt kérelmet nyújtottam be, amelynek eredményeként 2012-ben érvénytelenítették az első egyházi házasságomat.

Sajnos az egyházi esküvő nem köttetett meg, időközben kidomborodtak a vallási különbözőségek is köztünk, de ami ennél is rosszabb, megromlott a kapcsolatunk és jelenleg egymástól külön élünk (Itt megkérdezném, hogy ilyen élethelyzetben lehet-e gyónni, áldozni). Házasságunk még nem bomlott fel, ám én úgy érzem, hogy válaszút elé kerültem. Az egyedüllétem újra felkeltette bennem a vallás iránti vágyat, a Mennyei Atya közelségének fontosságát, ami már gyerekkoromtól fogva belém van ültetve, de olykor-olykor elhalványult. Szeretnék újra teljes jogú katolikus lenni, szeretnék gyónni, áldozni. Három lehetőséget vázoltam fel magam előtt:

1. Rendezem a kapcsolatomat feleségemmel, elsimítva a vallásbéli különbségeket és egyházi házasságot kötünk.

2. Felbontjuk a házasságunkat, belátva azt, hogy feloldhatatlan ellentét van köztünk és egyedül próbálok tovább élni.

3. Felbontjuk a házasságunkat, belátva azt, hogy feloldhatatlan ellentét van köztünk és új párt keresek, leginkább katolikus hittel élő társat.

A vallásosság jelen van mostani életemben, de úgy érzem, nem elegendő, hiányzik a gyónás, áldozás szentsége. Kérem, lelkiatya segítsen abban, hogy melyik utat válasszam, szeretném az Úr elé letenni bűneimet, ez nagyon fontos lenne számomra.

Kedves Levélíró! Örülök annak, hogy keresi Isten akaratát, és hogy szeretné e szerint élni az életét, szeretné Isten szándéka szerint meghozni az élete legfontosabb döntéseit.

Ha jelenleg egyedül él, akkor gyónhat és áldozhat. Tegye is meg ezt! A kegyelmi állapot segíteni fogja abban, hogy Isten szemével lássa az életét, és jó döntést tudjon hozni.

Nem ismerem Önt, a kapcsolatuk nehézségeinek okát és mélységét, így igen nehéz bármit is mondani a három alternatíva kapcsán. A mostani párjával csak akkor próbálja meg rendezni a kapcsolatát, ha úgy érzi, hogy egész szívével szereti őt, és szabadon, életre szólóan őmellette akar dönteni, neki akarja ajándékozni az életét. szeretné őt boldoggá tenni. Ha ez nincs meg önben, akkor próbálja megköszönni a párjának mindazt a jót, amit kapott tőle, és szeretetteljesen zárja le a kapcsolatukat. Egyébként általánosságban véve lehetséges jó házasság különböző felekezetű (református, katolikus, evangélikus stb.) felek között, ha megvannak bizonyos alapfeltételek, ha megvan egymás tisztelete, a közös keresztény hitbeli kincs közös ápolásának szándéka.

Az, hogy egyedül éljen, vagy keressen társat, egy nagyon személyes döntés. Meg kellene vizsgálnia, hogy mi Isten terve önnel, milyen adottságokat, vágyakat ültetett el az ön szívében, milyen korlátai, sebei vannak, mi Isten álma önről. Ennek megtalálásában nagyon sokat segíthet egy csendes, legalább 4-5 napos lelkigyakorlat.

Megromlott a házasságom Megromlott a házasságom