Kezdőlap Kiemelt Szellemi védőernyő Magyarország felett

Szellemi védőernyő Magyarország felett

Az Úrral való egység imáját a Szeretetláng lelki naplóban tanította nekünk Jézus, majd Jim Blount amerikai exorcista atya lendületes előadások során népszerűsítette, amikor a közelmúltban Magyarországon járt. Mostanra elkészült belőle másfél-millió imakártya és egy megzenésített verzió is. Az egység imájának újrafelfedezéséről Fábry Kornél atyát kérdeztük, akit szeptember 2-án a Szent István-bazilikában szentelt esztergom-budapesti segédpüspökké Erdő Péter bíboros.

Mi az oka annak, hogy közel hatvan év lappangás után ez az ima most ilyen erővel tört a felszínre?

‒ Valóban, ez az ima a Szeretetláng lelki naplóból származik, Kindelmann Erzsébet asszonynak tanította az Úr még az 1960-as években. Jim atya idén tavasszal az Egyesült Államokból jött el hozzánk, és ő hívta fel a figyelmünket erre a nagyon erős és hatékony imára. Nemcsak ő, hanem sok más exorcista is tapasztalja, hogy a Szeretetláng lelki naplóban leírtaknak megfelelően ez az ima megvakítja a sátánt, azaz megbéklyózza, cselekvésképtelenné teszi őt. Jim atya mesélt egyszer egy hölgyről, aki már huszonöt éve megszállottságban szenvedett, és közel harminc exorcizmust végeztek már rajta, de nem segített semmi. Amikor Jim atya kérte, hogy mondja vele az Úrral való egység imáját, akkor a hölgy nem tudott imádkozni, helyette kígyósziszegés jött a telefon túlsó végéről. Jim atya ezért egyedül mondta el érte az imát, mire a hölgy azonnal megkönnyebbült és jobban lett. Utána már ő is tudta mondani az ima szavait, és mondja azóta is, mert teljesen megszabadult.

Jim atya azt mondja, hogy ebben a szellemi harcban, ami most a világban zajlik, ezt az imát azért kaptuk, hogy imádkozzunk, és jó lenne, ha minél többen imádkoznánk Mindszenty bíboros akarta szerint is, legalább egymillióan Magyarországért, nemzetünkért. Ha most ezt az imát sokan együtt tudjuk imádkozni, akkor csodás módon kimaradhatunk abból a kiszélesedni látszó háborúból, ami mellettünk már zajlik is. Ahogyan annak idején a portugálok kimaradtak a második világháborúból, úgy Magyarország is kimaradhat a mostani, egyre feszültebb helyzetből. Ezért tartom fontosnak, hogy minél többen imádkozzuk más imák mellett az egység imáját is.

Pontosan mi ellen kell védekeznünk, milyen konkrét veszély fenyegeti Magyarországot?

‒ Látjuk, hogy körülöttünk egy olyan háború zajlik, amellyel kapcsolatban bizonyos erőknek nem a megszüntetés, a befejezés a célja, hanem inkább a konfliktus kiszélesítése, akár Magyarország irányába is. Ez szellemi harc, tehát mi nem a test és vér ellen küzdünk, ahogy Pál apostol mondja, hanem szellemi hatalmasságok és fejedelemségek ellen. És hogyha Jim atya tanúsága szerint, és a Szeretetláng naplóban leírtak alapján ez az ima megvakítja a sátánt, akkor ezt az imát kell imádkozni, hogy valóban ki tudjunk maradni ebből a teljes káoszból. Imádkoznunk kell a lelkek megmentéséért, az ateisták megtéréséért.

Aki teniszezik, az jól tudja, hogy télen sátorponyvát, egyfajta kupolát terítenek a pálya fölé, amit a folyamatos levegőbefúvás tart fenn. Ha leállítják a légbefúvást, akkor a ponyva magától összeomlik. Így van ez a közbenjáró-imával is: ha sokan és folyamatosan imádkozunk, azzal egy szellemi kupolát, egy kegyelmi védőernyőt vonunk Magyarország fölé, de ha ellankadunk az imában, akkor ez a védőernyő is leereszthet. A mi imánk tarthatja fenn a kegyelem védőburkát hazánk felett.

Kornél atya megtapasztalta már ennek az imának a különleges erejét a saját életében?

‒ Minden reggelemet ezzel kezdem, és azt tapasztaltam, hogy a kísértések idején nagyon nagy erőt ad, és tényleg segít ellenállni.

Másfél millió példányban került kinyomtatásra az imakártya, a rendszeresen templomba járó katolikusokon kívül kinek terveznek még adni belőle?

‒ Megkeresztelt ember sokkal több van Magyarországon, mint rendszeres templomba járó, ráadásul ezt az imát nemcsak katolikusok, hanem a protestáns testvéreink is imádkozhatják, hiszen mindazt ők is vallják, ami ebben az imában le van írva. Úgyhogy mi abban bízunk, hogy mindenkihez eljut ez az ima, az otthon fekvő idősekhez, a betegekhez is, mindazokhoz, akik valamilyen okból nem tudnak templomba eljárni, de szívesen imádkoznak. Szeretnénk mindenkit megszólítani és bevonni, akinek fontos, hogy Magyarország ezt a fajta lelki védelmet megkapja a szellemi harcban.

Mikor, hol, hogyan és hányszor érdemes elmondanunk az egység imáját?

‒ Jim atya azt javasolja, hogy akár naponta háromszor-négyszer is mondjuk el. Van, aki az étkezéshez köti, van, aki a kávézáshoz. Ha valaki cigarettázik, akkor a cigarettához kötheti, és lehet, hogy majd le is tudja tenni a cigarettát az imának köszönhetően. Én azt mondom, hogy naponta többször is elmondhatjuk, akár rendszeresen, akár valamilyen váratlan, nehéz helyzetben.

Van-e terv arra vonatkozóan, hogy a templomokban közösen fogjuk mondani ezt az imát a misék végén, hasonlóan az Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő imához?

‒ Ilyen tervünk konkrétan nincs, de igyekszünk minden egyházmegyébe eljuttatni az imakártyákat, és hogyha a helyi püspökök engedélyezik, akkor imádkozhatják a hívek nemcsak a templomokban, hanem bárhol máshol is. Létrehoztuk a corpusdomini.katolikus.hu oldalt arra a célra, hogy mindenki, aki csatlakozni szeretne, bejelölhesse, hogy az ország, a Kárpát-medence, vagy a világ mely pontjáról mondja ezt az imát, a rózsafüzért, zsolozsmát, vagy végez szentségimádást, böjtöt velünk együtt Magyarország és a világ békéjéért. Jó látni, hogy már több, mint kilencszáz helyszínen imádkozunk együtt!

Az széleskörű terjesztésre szánt imakártyákhoz hol lehet hozzájutni?

‒ Igyekszünk minden püspökségre eljuttatni, de ha valaki szeretne nagyobb mennyiséget kapni és a helyi plébánián a plébánosa beleegyezésével terjeszteni, akkor bátran keresse a Szeretetláng mozgalmat a szeretetlang@gmail.com címen vagy az Emmánuel Közösséget az info@emmanuel.hu címen. Fontos, hogy mindannyian érezzük a felelősséget és osszuk, terjesszük az Úrral való egység imáját, amit Istentől a mi korunk számára kaptunk.

Hogyan született meg az Úrral való egység imájának zenei változata?

‒ A mondás úgy tartja, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Egy kedves OLI-s (Országos Lelkipásztori Intézet – a szerk.) munkatársam mondta még tavasszal, hogy milyen jó lenne, ha meg lenne zenésítve ez az ima. Pár héttel később a dallam egy ihletett pillanatban egyszer csak jött, éppen a zuhany alatt álltam, de tudjuk, a Szentlélek néha egészen váratlan helyeken és időben is képes inspirálni. A kapott dallamot felénekeltem a telefonomra, majd Balaton Alíz és Vedres Csaba zeneszerző segítségével elkészült egy többszólamú verzió belőle, ami a Youtube videómegosztó oldalon, az Emmánuel Közösség csatornáján meghallgatható.

Barlay Gábor